Na de opening werd in april jl. in een artikel van AT5 over het nieuwe Eye Filmmuseum de beschamende vaststelling gedaan dat de toegankelijkheid niet goed geregeld was.  De uitgebreide discussie die daarover op Twitter volgde met wethouder Van der Burg en diverse verontwaardigde mede-burgers, deed ons hopen dat er nog alles aan gedaan zou worden om deze blunder te voorkomen bij het Stedelijk Museum.

Met een budget van 127 miljoen Euro mocht verwacht worden dat de benodigde maatregelen genomen kunnen worden om de toegankelijkheid te waarborgen. Die kosten namelijk maar een fractie van dit budget en als je er meteen vanaf het eerste ontwerp rekening mee houdt, kan het goed en mooi geïntegreerd worden in het pand, zodat het zorgt voor natuurlijke, logisch aanvoelende toegankelijkheid.

U voelt het waarschijnlijk al aankomen: ondanks het ruime budget is de toegankelijkheid niet goed geregeld! Dat bleek onlangs bij een bezoek aan het overigens prachtige Stedelijk Museum.

Wat is toegankelijkheid?
Om duidelijk te maken wat er verwacht mag worden, treft u hieronder nog eens de definitie van toegankelijkheid aan.

Toegang bieden aan rolstoelers op een zodanige wijze dat zij
zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en
zij gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij.

 

Hoe lukt dat in het Stedelijk Museum?

Als we deze definitie letterlijk nemen: NIET! Zelfstandig functioneren in het gebouw in een rolstoel is niet mogelijk en ook niet alles kan worden bekeken. Door de keuzes die gemaakt zijn, blijkt het gebouw en de tentoonstelling niet ingericht te zijn op rolstoelers, maar achteraf aangepast. Wat valt op?

 • De toegangsdeur voor rolstoelers bij de entree wordt bediend door de beveiligingsmensen; is niet van buitenaf zelfstandig te openen. Werd direct geopend toen zij de rolstoeler waarnamen met een vriendelijk welkom.
 • De ticketbalies zijn zonder obstakels bereikbaar, doch niet verlaagd (stahoogte). Na betaling staat er direct een vriendelijke gastvrouw klaar om de rolstoeler door de poortjes te helpen.
 • Eenmaal door de poortjes loopt er direct een beveiliger mee naar de hellingbaan die om de hoek is aangebracht in een ‘verloren’ hoek. De hellingbaan is te steil en voldoet niet aan de eisen. Bovendien gaat de toegangsdeur naar de tentoonstellingsruimte bovenaan de hellingbaan naar buiten open (naar de hellingbaan toe). Zeer onlogisch en onhandig. Voldoet ook niet aan de eisen. De beveiliger sluit de deur achter de rolstoeler en die staat verloren midden in een van de zalen, zonder te weten waarheen en hoe verder.
 • Achteraf blijkt overigens dat er een plateaulift in de vloer midden achter de toegangspoortjes in de hal aanwezig is. Navraag leert dat die bij voorkeur niet wordt gebruikt omdat ‘dat een onhandige locatie is als het zo druk is als de dag van ons bezoek’. Het is ook -zeker bij drukte- een onhandige plek omdat er beperkte ruimte is om te manoeuvreren terwijl het publiek door de toegangspoortjes binnenkomt. En het is een smalle passage om met de rolstoel goed te kunnen manoeuvreren tussen het publiek door dat in de rij staat voor de garderobe. De beveiliger bedacht overigens niet om de rolstoeler te vragen of die van de garderobe gebruik wilde maken en de rolstoeler ontdekte eenmaal in de tentoonstellingsruimte pas dat die mogelijkheid ook voorbij was….
 • In de tentoonstellingsruimten liggen in de vitrines de beschrijvingen van de tentoongestelde stukken plat op de glasplaten die op stahoogte goed leesbaar zijn, maar vanuit de rolstoel niet.
 • De mindervalidentoiletten hebben hoge, massief houten (en dus zware) toegangsdeuren, die bovendien van een dranger zijn voorzien. Daardoor zijn ze door de rolstoeler niet zelf te openen. Die kan dus niet zelfstandig het toilet in en zeker niet uit. Bovendien is de toegangskant van de deur van het mindervalidentoilet op de benedenetage heel onlogisch geplaatst ten opzichte van de muur ervoor en bevindt die zich voor de toegang van het reguliere toilet.
 • Er is gekozen voor een prachtige designinrichting van het mindervalidentoilet. Daardoor is zowel de zeep- als de handdoekautomaat tegen de achterwand geplaatst (onder de spiegel weggewerkt). Afhankelijk van de handicap zal menige rolstoeler die niet kunnen bedienen omdat die te ver naar voren moet reiken.
 • Door de indeling van het mindervalidentoilet op de begane grond en de plaatsing van een krukje onder de wastafel was die niet bereikbaar met de rolstoel.

 

 

 

 • Geen speciaal tarief voor de mindervalide en de eventuele begeleider, hetgeen bij de meeste musea wel gebruikelijk is. Zeker als dan niet alles bereikbaar en zichtbaar is, valt dit tegen.

 

Wat is hier fout gegaan?

Meerdere dingen:

 1. In de ontwerpfase is onvoldoende aandacht besteed aan de vele aspecten van toegankelijkheid; er zijn zaken over het hoofd gezien die bij voldoende deskundigheid op dit specifieke gebied niet hadden kunnen gebeuren.

2.Bij het verlenen van de bouwvergunning is de toegankelijkheid niet voldoende gecontroleerd anders had er op dit aspect geen goedkeuring afgegeven kunnen worden omdat het niet aan de eisen voldoet.

3. Er is geen specifieke deskundigheid benut over toegankelijkheid; deze fouten hadden dan niet voorgekomen en bovendien waren er dan waardevolle tips aangereikt om de verschillende bezoekersstromen zo goed mogelijk te kunnen mengen.

 

Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Gaat u binnenkort nieuwbouw plegen en wilt u zeker weten dat u voldoet aan alle eisen en regelgeving? Zorgt u dan dat u of uw medewerk(st)ers alle aspecten vooraf in ogenschouw kunnen nemen, zodat u zeker weet dat u aan de huidige en strengere nieuwe regelgeving voldoet. U kunt nu nog voorkomen dat het u veel extra geld gaat kosten en het u veel praktische problemen oplevert door de deskundigheid in uw organisatie snel op peil te brengen.

U bent dan ook van harte welkom om deel te nemen aan de Masterclass Toegankelijkheid. In twee dagen:

 • wordt u een professional die de puntjes op de i kunt zetten als het over rolstoeltoegankelijkheid gaat
 • ontdekt u wat er nodig is om in te spelen op de toekomstige wetgeving
 •  leert u hoe u met slimme oplossingen makkelijker en sneller tot aanpassingen komt die minder kosten en tot betere toegankelijkheid leiden.

Kortom, een waardevolle toevoeging op uw kennis en ervaring om de wettelijke eisen, de vragen van de vergrijzende markt en de toenemende maatschappelijke deelname van mindervaliden in de komende jaren adequaat te kunnen beantwoorden.

In de kleine groep deelnemers aan de Masterclass brengt u uw eigen casus in, zodat u na afloop concrete suggesties hebt om de toegankelijkheid te optimaliseren. En door de variëteit aan onderwerpen zult u merken dat u op praktische wijze veel waardevolle aspecten van toegankelijkheid toevoegt aan uw kennis. De casussen die nu al voor de komende Masterclass ingebracht zijn, leveren veel leerzame situaties op en zullen de deelnemers veel inzicht geven in de praktische uitvoering van toegankelijkheid.

Grijp nu uw kans om meteen profijt te hebben van deze Masterclass en de opgedane kennis in uw plannen mee te kunnen nemen. Via deze link kunt u de uitgebreide informatie over de Masterclass doornemen en zich aanmelden.