Woningbouwverenigingen en -corporaties zijn steeds op zoek om hun woningvoorraad toegankelijk(er) te maken en te voldoen aan de nultredentoegankelijkheid.

 

Dat dat een uitdaging is in bestaande gebouwen, is duidelijk. Toch is het zeker wel mogelijk om ook in dat soort situaties de toegankelijkheid te optimaliseren. Dat daarvoor wel kennis van zaken nodig is, blijkt uit een voorbeeld dat we onlangs in de praktijk tegenkwamen.

 

In dit complex is een lift gemaakt, doch die is voor de doelgroep (rollatorgebruikers en rolstoelers) niet zelfstandig bruikbaar. Dat komt vooral doordat de deur geopend moet worden op het hellende deel van de helling. Die gaat bovendien zwaar door de dranger die erop zit. Het is voor iemand die een rollator gebruikt niet mogelijk om in evenwicht te blijven op de helling én de deur te openen. Net zomin als voor een rolstoeler, want beiden zijn vooral bezig om te balanceren op de helling en kunnen hun handen niet van de rollator en rolstoel halen.

 

De beste oplossing is om een automatische deuropener op de deur te plaatsen. Maar het feit blijft dat de gebruiker dan voor het oproepen van de lift nog steeds de helling moeten nemen en achteruit weer terug moet. Voor rollatorgebruikers is achteruitlopen, zeker op een hellend vlak, gevaarlijk en velen kunnen het ook niet.

 

Kijkend naar wat er ook mogelijk was geweest, dan wordt al snel duidelijk dat de lift anders aangelegd had moeten worden. De toegang beneden is al lastig, boven aangekomen op de verdieping is de ruimte voor de lift zo smal dat er nauwelijks gemanoeuvreerd kan worden met een rolstoel en dat bovendien bovenaan de trap moet worden gedaan. Met een flink valrisico als gevolg. Te gevaarlijk dus. De woningbouwvereniging loopt bovendien een aansprakelijkheidsrisico en heeft grote kans op imagoschade als dit fout afloopt.

 

Overweegt u uw woongebouwen nultredentoegankelijk te maken, nodigt u ons dan eens uit voor een gratis presentatie over de te kiezen aanpak. U zult versteld zijn hoeveel aspecten er een rol spelen in een dergelijk traject. We delen ze graag met u en laten u graag zien hoe u daaruit zo’n hoog mogelijk rendement kunt halen én echte toegankelijkheid voor de gebruikers. Uiteraard voorzien van voorbeelden hoe we dat al deden voor collega-woningbouwvereningingen en -corporaties.