FAQ items aan het laden...

U bereikt 12% meer klanten, sollicitanten, bezoekers en gebruikers 

met een toegankelijk gebouw en openbare ruimte 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid stelt zich ten doel Nederland toegankelijk te maken, zodat mindervaliden zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij.

De meerwaarde van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid

De combinatie van vakinhoudelijke deskundigheid gekoppeld aan succesvol ondernemerschap is uniek en levert u als opdrachtgever veel voordelen op.

Zo zorgt de uitgebreide expertise in toegankelijkheid, rekeninghoudend met de grote diversiteit aan handicaps, voor effectieve en veelal verrassende oplossingen die daadwerkelijk tot toegankelijkheid leiden. Daarmee voldoet u natuurlijk aan de criteria, maar de kostenefficiënte werkwijze levert u veel meer voordeel op.

De deskundigen van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid denken met u mee en denken breder en verder. Met grote regelmaat worden in de analyses aspecten belicht die de opdrachtgever nog niet had overzien en die toch van doorslaggevend belang bleken. Zaken die er bijvoorbeeld voor zorgen dat in de slipstream van de maatregelen de efficiency en de flow in de organisatie geoptimaliseerd worden en die met de toegankelijkheid tot een win-win effect leiden. De eventuele extra kosten om toegankelijkheid mogelijk te maken, zijn dan snel terugverdiend.

Op een bondige en doelgerichte wijze denken we slagvaardig met u mee over de realisatie van de toegankelijkheid, waarbij de open en constructieve houding door onze relaties als plezierig wordt ervaren.

Wilt u meer informatie? Belt of mailt u dan gerust; we staan u graag te woord!

Ontdek wat u weet over toegankelijkheid; een korte test

De praktijk geeft vanzelf antwoord op de vraag of de toegankelijkheid goed is geregeld. We laten u in deze korte test drie voorbeelden zien.

Kijkt u naar de foto en geeft u antwoord op de vraag.

Door met uw muis over de foto heen te gaan, ziet u het antwoord. En? Wat is uw score?

Wat ziet u hier?

Wat ziet u hier?

Wat ziet u hier?

Juist op de plek waar het fietspad is opgehoogd om het trottoir rollator- en rolstoeltoegankelijk te maken, is er een afvalbak naast de bank geplaatst. Als die aan de andere kant van de bank was geplaatst, zou het trottoir goed toegankelijk zijn.

Als een slechtziende of blinde de geleidelijn volgt, kan die bij een kleine afwijking van de lijn tegen het paaltje (rechts) oplopen of links struikelen over de rand van het verhoogde trottoir. Die zijn allebei niet gemarkeerd en zijn er te dicht naast gepositioneerd. Als vervolgens na het eindigen van de geleidelijn rechtdoor wordt gelopen, botst de slechtziende of blinde na een aantal meters tegen de lantaarnpaal.

Wat ziet u hier?

Hoe gaat een rolstoeler of iemand die slecht ter been is hier de stekker aansluiten? Het is voor iedere gebruiker onhandig, maar voor mindervaliden echt ondoenlijk.

De inspirator van onze organisatie

In 2006 startte Denise Janmaat het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. Met een heldere missie en een duidelijk doel.

Hoe kwam je in aanraking met toegankelijkheid?

“In 1993 kwam ik door een ongelukkige val in een rolstoel terecht. Een andere wereld ging voor me open.

Vanaf het eerste moment was ik me bewust dat niets meer zou gaan zoals het ooit was. Spontaan bedenken dat je met vrienden uit eten wilt gaan, betekent nu eerst inventariseren waar ik naar binnen kan. Al lopend door een oude stad als bijvoorbeeld Deventer, Groningen of Amsterdam, merk je dan dat er maar een enkel restaurant overblijft en je dus niet kunt kiezen waar je het liefst zou willen eten. Je eet waar je naar binnen kunt. En dat geldt niet alleen voor uit eten gaan, maar ook voor vakanties, naar een concert gaan, op bezoek bij vrienden thuis, voor mijn werk het naar binnen kunnen voor een afspraak bij bedrijven en gemeenten, etc. Niets is meer vanzelfsprekend, alles vraagt voorbereiding. En vaak genoeg blijkt dan helaas ook, dat iets echt niet toegankelijk is of men bijvoorbeeld weigert in een restaurant een vierpersoonstafel ter beschikking te stellen voor ons tweeën (‘want die twee couverts kan ik dan niet verkopen’).
Doorzetter en optimist als ik ben, wil ik zorgen dat dát allemaal verandert. Dat toegankelijkheid vanzelfsprekend is.”

En waarom dan het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid?

“Ik denk als ondernemer in oplossingen. Oplossingen die vaak over het hoofd gezien worden en waardoor stagnatie, hogere kosten, schadeclaims en/of omzetderving ontstaan. De oplossingen om dit te voorkomen liggen voor het oprapen, als je maar snapt wat voor de mindervalide belangrijk is en hoe je dat zakelijk en efficiënt kunt realiseren. En omdat ik weet dat er oplossingen mogelijk zijn.

In andere landen wordt veel meer rekening gehouden met de toegankelijkheid. Dat maakt dat mindervaliden een gelijkwaardig onderdeel zijn van de maatschappij, erbij horen en niet langer als lastig gezien worden. Gewoon, omdat ze zonder een hoop heisa en ad-hoc maatregelen naar binnen kunnen en daardoor als-het-ware opgaan in de massa. Het is mijn droom dat we dat in Nederland ook bereiken en daaraan wil ik met het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid mijn bijdrage leveren.

Als ondernemer weet ik hoe vervelend het is als je een grote investering doet, die achteraf niet goed besteed blijkt. Voor de aanpassingen die dan alsnog nodig zijn, is geen budget beschikbaar en het is veelal ook schipperen met de ruimte om er nog iets fraais en werkbaars van te maken. Om nog maar te zwijgen over het extra werk en de toestanden die ontstaan om de aanpassingen te doen. Dat kan en moet anders!

Als alle betrokkenen zich bewust worden dat het veel goedkoper, makkelijker en sneller gaat als de toegankelijkheid al in de vroegste fase van een project wordt meegenomen, boeken we in Nederland grote vooruitgang op dit gebied. Daarom praat ik graag met mensen die aan toegankelijkheid willen werken in hun gebouw of openbare ruimte.”

In de media

Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid wordt regelmatig gevraagd om in de media te vertellen over toegankelijkheid. U vindt hier de artikelen, opnames en uitzendingen in onderstaande media.

Stel ons uw vraag

Toegankelijkheid realiseren begint met vragen stellen. Onze experts zijn gewend ze te beantwoorden.

Stel daarom nu uw vraag en u ontdekt direct dat zij degenen zijn die u kunnen gidsen door het woud dat toegankelijkheid nu nog voor u is.

JA, NEEM CONTACT MET MIJ OP