FAQ items aan het laden...

Heeft u een vraag over toegankelijkheid

dan beantwoorden onze experts die graag 

Neem vrijblijvend contact met ons op

U heeft een bepaald resultaat voor ogen als u ons inschakelt. Wat u kunt verwachten, hangt mede af van uw vraag. Daarover gaan we graag met u in gesprek en aan de hand daarvan doen we u ons voorstel.

Het resultaat van onze toetsingen en advisering kunnen we u het beste laten zien met een selectie uit ons portfolio. Wat deden we voor andere opdrachtgevers en wat leverde het hen op. Een greep uit de vele opdrachten die we uitvoerden:

Wat was hun verzoek?

Een ervaringssessie voor de medewerk(st)ers door hun eigen hoofdkantoor in Amsterdam om te ervaren wat leven en werken met een beperking inhoudt. Al doende ontdekten ze tevens hoe het met de toegankelijkheid van hun kantoor gesteld was.

Wat hield de opdracht in?

Het toetsen van en adviseren over de toegankelijkheid voor bezoekers van 14 (grote en grotere) sporthallen in Amsterdam. In de opdracht werd tevens de vluchtveiligheid van de (mindervalide) bezoekers bij calamiteiten getoetst en werd waar nodig geadviseerd over aanpassing van de vluchtroutes.

Wat was de vraag?

Om mindervalide bezoekers gastvrij te ontvangen, vooral de grote aantallen bezoekers tijdens open dagen, heeft het NIvT samen met ESA een toegankelijke route over het terrein en door de bezoekersruimtes uitgestippeld. Daarbij kwamen ook de parkeer-, toilet- en horecafaciliteiten aan bod. Met de adviezen konden zij tevens voor mindervalide medewerk(st)ers de faciliteiten optimaliseren.

De opdracht

Voor het prestigieuze project Park 20|20 heeft Delta Projectontwikkeling het masterplan en voorontwerp voorgelegd ter toetsing op de toegankelijkheid. De uitdaging was vooral het aanzienlijke hoogteverschil dat in het project overbrugd diende te worden.

Wat Pathé Arena ons vroeg

Het toetsen van de toegankelijkheid van hun bioscoop en de diverse zalen. Daarbij werd tevens de aanreisroute meegenomen in de toetsing, alsmede de toegankelijkheid van de zalen en horecafaciliteiten. Het advies diende om bij de op handen zijnde verbouwing de aandachtspunten mee te kunnen nemen.

Hun vraag aan het NIvT

De brand die het oude gemeentehuis verwoestte, leidde tot nieuwbouw van een gemeentehuis met multifunctioneel centrum. Daarbij was het de wens om tot een toegankelijk gebouw te komen voor mensen met een functionele, visuele en/of  auditieve beperking. Geïnitieerd door het bouwmanagementbureau kwamen gesprekken op gang met de architecten, interieurontwerpers en de projectleider van de gemeente. Het NIvT heeft het ontwerp getoetst en geadviseerd over de optimalisatie van de toegankelijkheid. Nu staat er een prachtig en functioneel gebouw.

gemeente amsterdam

Wat was de vraag?

Een rolstoeltoegankelijke route door het Amsterdamse bos, rekening houdend met de 140 bruggen en bruggetjes die er zich bevinden. Het resultaat was een advies voor de optimale route alsmede de uitwerking van de maatregelen en aanpassingen die noodzakelijk waren. Een handzame leidraad voor de verantwoordelijken om mee aan de slag te gaan.

vrije universiteit amsterdam

Hoe luidde de opdracht?

Het toetsen van en adviseren over de nieuwe entree van een van de gebouwen waarin flinke veiligheids- en toegankelijkheidsuitdagingen zaten, mede omdat het bijzondere design ook een belangrijke rol speelde. Uiteindelijk kon er voor alle beperkingen een veilige en toegankelijke entree gerealiseerd worden.

Wat was de vraag?

Voor deze evenementenlocatie adviseerden we over een rolstoelplaats in de grote zaal met staplaatsen, zodat ook rolstoelers met goed zicht op het podium van een concert kunnen genieten. Bovendien gaven we advies over aanpassing van het mindervalidentoilet. Enige tijd later mochten we als vervolg voor de andere zalen een advies over een goede rolstoelplaats uitwerken.

sbt amsterdam

De opdracht

In het faculteitsgebouw van ACTA (tandheelkunde) is de toegankelijkheid getoetst. Deze is daar zo belangrijk omdat SBT twee verdiepingen van het gebouw gebruikt om cliënten met een kwetsbare gezondheid te behandelen. Het advies leidde tot aandachtspunten en benodigde aanpassingen, die hen in staat stellen nog meer af te stemmen op de behoeften van hun cliënten, zodat zij zo optimaal mogelijk gefaciliteerd kunnen worden bij de voor hen bezwarende behandeling.

De opdrachten

Het toetsen van en adviseren over de toegankelijkheid en uitgankelijkheid (vluchtveiligheid) voor mensen met een beperking van Campus Woudestein. Doel is dat studenten met een beperking daar zodanig gefaciliteerd kunnen worden dat zij daar samen met de overige studenten kunnen studeren. Daarvoor worden zowel aanpassingen in de gebouwen als in de buitenruimte gedaan op basis van de adviezen die uit de toetsingen voortkomen.

Kennemer Wonen

Wat zij willen

We toetsten en adviseerden over de nultredentoegankelijkheid van 200 van hun woongebouwen inclusief de inventarisatie over het al dan niet kunnen plaatsen van een lift. Daarnaast het toetsen van 750 woningtypes in deze woongebouwen en vastleggen van de mate van toegankelijkheid, zodat bij verhuur nog gerichter toegewezen kan worden en de vastgoedafdeling inzicht heeft in wat er nodig is om de toegankelijkheid nog verder te optimaliseren. Ook nieuwe ontwikkelingen worden door het NIvT getoetst op toegankelijkheid.

gemeente amsterdam

Wat was de vraag?

Een rolstoeltoegankelijke route door het Amsterdamse bos, rekening houdend met de 140 bruggen en bruggetjes die er zich bevinden. Het resultaat was een advies voor de optimale route alsmede de uitwerking van de maatregelen en aanpassingen die noodzakelijk waren. Een handzame leidraad voor de verantwoordelijken om mee aan de slag te gaan.

Wat vroegen zij ons?

Voor het team van medewerk(st)ers van BBHD architecten verzorgde het NIvT een lezing over toegankelijkheid. Met de vele voorbeelden van de situaties die als ontoegankelijk of ondoenlijk worden ervaren, werd het een waardevolle sessie die hen extra informatie gaf om mee te nemen in hun werk.

Wat was de opdracht?

In het prachtige, monumentale gemeentehuis aan de Markt wilde men mensen die minder goed ter been zijn ook plechtigheden in de trouwzaal kunnen laten bijwonen of zelf kunnen laten trouwen. Doordat er in dit oude pand beperkte mogelijkheden waren om ruimte te vinden, was het een uitdaging passende oplossingen te vinden, die bovendien zo onopvallend mogelijk zijn. Dat is gelukt, waardoor de sfeervolle trouwzaal nu voor iedereen bereikbaar is.

De opdracht

Deze Woningstichting wilde advies over het veilig plaatsen van scootmobielen in hun complexen. Het grote aantal scootmobielgebruikers leverde een aanzienlijk veiligheidsrisico in het gebouw op, dat zij graag wilden beperken. Het NIvT heeft een advies uitgewerkt voor het veilig plaatsen van scootmobielen inclusief alle maatregelen die daaromheen genomen konden worden.

De opdrachten

Voor VVE’s van uiteenlopende omvang en met zeer diverse vragen toetsten we de toegankelijkheid en vluchtveiligheid. Hun vragen kwamen vooral voort uit het toenemend aantal bewoners dat langer zelfstandig thuis wil blijven wonen. Ook het (brandveilig) plaatsen van scootmobielen is een terugkerende vraag. Bovendien zijn er steeds meer VVE’s die nadenken over alarmering en actiepunten bij calamiteiten voor vooral hun bewoners met een kwetsbare gezondheid.

De opdracht

Op het prachtige landgoed Oxerhof staan gebouwen die voor studie-doeleinden worden gebruikt. Om ze toe te rusten voor de ontvangst van mindervalide deelnemers, is het NIvT gevraagd mee te denken over het toegankelijk maken van het hoofdgebouw en de beide bijgebouwen. De uitdaging om in zulke prachtige oude panden toegankelijkheid te realiseren, is aangegaan en met een uitgebreide rapportage met adviezen afgerond.

0
Toetsingen
0
Deelnemers Cursussen | Masterclasses
0
Presentaties | lezingen

Stel ons uw vraag

Toegankelijkheid realiseren begint met vragen stellen. Onze experts zijn gewend ze te beantwoorden.

Stel daarom nu uw vraag en u ontdekt direct dat zij degenen zijn die u kunnen gidsen door het woud dat toegankelijkheid nu nog voor u is.

JA, NEEM CONTACT MET MIJ OP