Het is mooi om te zien dat er steeds vaker getracht wordt om met rolstoelers rekening te houden.

Zo is er in Enschede een rolstoel-schommel geplaatst in een speeltuin. Met hulp van begeleiders kan de rolstoel worden vastgezet. In het artikel in de Twentsche Courant Tubantia kunt u meer hierover lezen.

 

 

Enig aandachtspunt dat bij ons op basis van dit filmpje rijst, is waarom het kind zelf niet wordt vastgezet in zijn rolstoel. Afhankelijk van de handicap zal dat nog gewenst/noodzakelijk zijn om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, doordat het kind uit de rolstoel glijdt/wordt geslingerd. Omdat er weinig geschommeld kan worden, is het een onbekende beweging en dient het kind fysiek sterk genoeg zijn om daarop te kunnen anticiperen.

TIPS

* Check of u zowel aan de veiligheidseisen van het toestel voldoet, als aan de eisen voor de gebruiker

* Maak een duidelijke instructie voor gebruik van het toestel, die geplaatst wordt op het toestel

* Organiseer de regelmatige controle van volledigheid en veiligheid van het toestel. Door de losse onderdelen (o.a. spanbanden) is het van belang dat op zeer regelmatige basis wordt gecontroleerd of het toestel nog veilig gebruikt kan worden.