Bij een recent bezoek aan het Beatrix Theater in Utrecht bleek dat er zeker was nagedacht over rolstoeltoegankelijkheid. De niveauverschillen in het gebouw nopen daar ook toe. Het is beslist een uitdaging om daar goed mee om te gaan.

Met zoveel bezoekers in dit theater, is het natuurlijk van belang dat de gekozen oplossingen adequaat zijn. Maar ze moeten vooral ook veilig zijn. Het is spijtig dat men op diverse punten ondeskundig is geadviseerd, waardoor tegen de regelgeving in oplossingen zijn gecreëerd die onhandig en bovendien onveilig zijn. Dit kan zo’n druk bezochte locatie zich niet permitteren. Dat staat nog los van de kosten die hadden kunnen worden bespaard.

In dit blogartikel besteden we aandacht aan een werkelijk levensgevaarlijke situatie binnen het theater: de hellingbaan die naar de toegang van de garderobe leidt vanuit de zaal (of andersom).

 

Wat maakt deze hellingbaan levensgevaarlijk?

    • De hellingbaan is te steil. Hierdoor krijgt de rolstoeler zoveel vaart, dat de rolstoel nauwelijks in bedwang te houden is. Omdat aan de onderzijde van de helling regelmatig veel mensen stil staan, is het risico op hard inrijden op deze mensen groot. Hierdoor kan bij hen aanzienlijk letsel veroorzaakt worden.  Bij het oprijden van de hellingbaan kan een rolstoeler die niet sterk genoeg blijkt om deze steile helling te nemen, terugglijden. Of, bij een niet goed ingedeelde rolstoel (bijvoorbeeld doordat er een zware tas aan de rug hangt), kantelen.

 

    • De hellingbaan is te glad. De rolstoelbanden hebben daardoor geen grip en in combinatie met de hellingshoek zorgt dit ervoor dat de rolstoel gaat glijden en de rolstoeler er onvoldoende sturing aan kan geven. Met als gevolg dat de rolstoel bij het afrijden van de helling steeds meer vaart krijgt en er geen gelegenheid is om tijdig te stoppen voor de mensen die onderaan de hellingbaan staan. De rolstoel heeft uitrijdruimte nodig omdat ‘ie vaart heeft gekregen en de mensen die met elkaar staan te praten en koffiedrinken in dat gebied, zijn zich daarvan niet bewust en hebben er (heel begrijpelijk) geen oog voor.

 

TIPS:

Zolang de situatie nog niet is aangepast, is het van belang voorzorgsmaatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen:

    • zorg voor goede begeleiding van rolstoelers die de hellingbaan gebruiken zolang de situatie niet is aangepast. Dat is van belang om het aansprakelijkheidsrisico te beperken.

 

    •  markeer een ‘uitrijd-ruimte’ op de vloer, zodat die vrij blijft en de kans op aanrijden wordt verkleind.

 

Vanzelfsprekend is het van belang deze situatie structureel aan te pakken, zodat er een veilige situatie ontstaat. Het is aan te bevelen daarvoor deskundig advies in te winnen.

____________________________________________________________________________________

Wilt u alles weten over de veilige aanleg van hellingbanen? Bestel dan het Informatiedocument Hellingbanen! U vindt daarin alle informatie over hellingshoek, de ondergrond, de beveiligingsmaatregelen die u dient te nemen, etc.

Een kleine investering die ongevallen voorkomt en u lastige aansprakelijkheidskwesties en imagoschade bespaart.