Goede wil

Menige ondernemer wil bij de bouw of verbouw van zijn locatie rekening houden met bezoekers die zich in een rolstoel voortbewegen. Daar zijn de rolstoelers en wij, het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid, natuurlijk erg blij mee. Het brengt het realiseren van onze missie dichterbij.  

Aanpak

Stel u bent die ondernemer die nieuw gaat bouwen of verbouwen. Hoe pakt u het dan vervolgens aan?   

Als u het groot aanpakt, neemt u in het Programma van Eisen op dat u wilt dat uw pand voldoet aan de eisen voor rolstoeltoegankelijkheid. U vertrouwt erop dat uw architect of aannemer weet hoe dat moet. Misschien ook vraagt u advies bij de gemeente of bij het lokale platform voor gehandicapten in de veronderstelling dat zij u deskundig adviseren. U heeft daarmee voor uw gevoel alles gedaan wat nodig is.

Praktijk

Helaas blijkt dat die voorzorgsmaatregelen in de praktijk onvoldoende blijken. Zo gaf de gemeente Huizen aan dit hotel een volledig verkeerd advies met grote veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico’s voor dit hotel als resultaat. Heel sneu, want de extra kosten en het risico zijn voor de ondernemer.

Een actueel voorbeeld troffen we onlangs aan bij Restaurant Savarin in Rijswijk. Voorafgaand aan ons bezoek hadden we telefonisch contact opgenomen en werd gemeld dat het restaurant volledig rolstoeltoegankelijk is. Bij aankomst bleek al direct dat er weliswaar aan mindervalide bezoekers is gedacht, doch dat de uitvoering jammergenoeg de plank volledig mis slaat.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn overduidelijk te smal om daadwerkelijk door een rolstoeler gebruikt te kunnen worden (zie foto). Als de auto’s geparkeerd staan, is er voor een valide bezoeker al nauwelijks ruimte om makkelijk in- en uit te stappen. De rolstoeler die de rolstoel naast de autodeur moet plaatsen om de transfer te maken, heeft daarvoor geen ruimte op deze gehandicaptenparkeerplaatsen. De parkeerplaatsen voldoen overigens niet aan de formele afmetingen.

 

Vervolgens blijkt de ondernemer onjuist geadviseerd te zijn over de route van de gehandicaptenparkeerplaats naar het restaurant. Die bestaat namelijk volledig uit grind, waarin een handgedreven rolstoel of rollatorgebruiker direct ‘geparkeerd’ staat. Een elektrische rolstoel zal zich er nog in kunnen voortbewegen, doch trekt lelijke sporen. Een dergelijke ondergrond is ongeschikt en zal door echte deskundigen nooit geadviseerd worden.

 

Restaurant Savarin heeft een draaideur als toegang. Die is smal en niet toegankelijk voor rolstoelers. Er stond nergens vermeld dat er ook een invalideningang is; ook niet bij de zijdeuren. In de regen werd geprobeerd aandacht te trekken van een receptionist. Toen dat niet lukte, kwam gelukkig net een medewerker aanlopen die zijn dienst ging beginnen. Die meldde direct dat er ook een toegang voor invaliden is en bood aan de sleutel te halen om die te openen. Toen de deur geopend werd, bleek voor de ene deur een vleugel te staan en voor de andere een zithoek. Na wat schuiven kon ruimte gecreeërd worden om de rolstoel naar binnen te rijden. Bij het verlaten van het pand stond de zithoek overigens weer voor de deur en moest die opnieuw verwijderd worden.

Restaurant en toilet

Het restaurant is qua inrichting niet voorbereid op de ontvangst van rolstoelers en ook het mindervalidentoilet is ondeskundig ingericht, waardoor het moeilijk te gebruiken is. Jammer. Het is duidelijk dat men moeite heeft willen doen, doch de adviseurs blijken niet ter zake kundig te zijn geweest. De ondernemer heeft laten weten van mening te zijn, zeker gezien de huidige economische crisis, voldoende te hebben gedaan en geen nieuwe investeringen te willen doen.

Hoe voorkomt u zo’n rampscenario en verkeerde investering?

De belangrijkste tip om zo’n slechte investering als deze te voorkomen, is extra kritisch zijn op de adviseurs die u selecteert. Als die louter het Handboek Toegankelijkheid erbij pakt om de afmetingen op te zoeken, kunt u er gevoeglijk vanuit gaan dat het fout gaat. De interpretatie van de kille maten naar de praktijksituatie vraagt inzicht in rolstoelgebruik en creativiteit in het bedenken van alternatieve oplossingen die werken voor rolstoelers.

Uit het bovenstaande voorbeeld kunt u zien wat het advies van de stichting gehandicapten toegankelijkheid binnen de gemeente Rijswijk de ondernemer heeft opgeleverd. Het blijft dus zaak om u goed te vergewissen van de professionele deskundigheid van de adviserende instantie.