Het gebeurt veelal geheel onbewust door ondeskundigheid, waardoor het gevaar des te groter is: voorzieningen voor rolstoelers worden getroffen op een wijze die grote risico’s met zich meebrengt.

Kijkt u maar eens naar dit voorbeeld dat we bij het Marriott Hotel aan het Leidseplein in Amsterdam aantroffen. De verlaagde entree van dit hotel (met twee traptreden) is natuurlijk onhandig. Niet alleen voor rolstoelers, maar ook bijvoorbeeld voor gasten met wielkoffers. Hoewel het niet de hoofdentree van het hotel is, is dit de voor de hand liggende toegang die gebruikt wordt vanaf het Leidseplein door een onbekende bezoeker.

 

De oplossing is gezocht in het aanbrengen van een rijplaat en een leuning. Op zich een goede gedachte, doch de uitvoering is helaas levensgevaarlijk. De hellingshoek is namelijk zodanig dat bij het naar beneden rijden nauwelijks voorkomen kan worden dat de rolstoel door de glazen pui heen glijdt. Dat geldt niet alleen voor een elektrische rolstoel, doch zeker ook voor een handbewogen rolstoel. Voor een scootmobiel is deze oprit ongeschikt, omdat de draaicirkel te klein is.

Aan deze hellingbaan kleeft dus een groot veiligheidsrisico. Het zou immers vreselijk zijn als er ongelukken gebeuren zoals het door de glazen pui heenrijden. Het imago van het hotel kan daardoor zeer worden geschaad.

Daarnaast is er het aansprakelijkheidsrisico. De hellingbaan voldoet niet aan de eisen die daarvoor geformuleerd zijn. In combinatie met het veiligheidsrisico voor het hotel een onwenselijk groot ondernemersrisico.

U ziet dat het soms lijkt alsof alle goede wil en de inspanningen adequaat zijn. Onbewust wordt hier dus een aanzienlijk risico gelopen, dat voorkomen had kunnen worden door een professional te raadplegen. Natuurlijk is daarvoor nu nog gelegenheid, zodat dit spoedig aangepakt kan worden.

TIPS

* vergewis u vooraf of de voorziene aanpassing aan de eisen voldoet of

* laat u adviseren door een professional, zodat u zeker weet dat u alle risico’s afdekt

* toets regelmatig of de voorziening nog adequaat is en alles nog steeds functioneert als vereist

 

SITUATIE AANGEPAST DOOR HOTEL

Gelukkig heeft het hotel direct actie genomen. De ingang die u hierboven ziet is aangepast. De hellingbaan is weggehaald, omdat die te gevaarlijk is. Er wordt nu keurig verwezen naar de hoofdingang. Die ligt vanaf de doorgaande weg niet direct in het zicht, vandaar dat dit veel verduidelijkt.

 

Via de hoofdingang aan de zijkant van het gebouw kan de rolstoeler makkelijk naar binnen en z’n weg vinden.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Vraag het Informatiedocument Hellingbanen aan om over álle benodigde informatie te beschikken om een hellingbaan aan te leggen die aan de eisen voldoet, veilig is en u geen (imago- of aansprakelijkheids)schade berokkent.