Steeds vaker wordt er bij de controles van gebouwen door de brandweer en de gemeente gelet op het ontruimingsplan. Dat dient te voorzien in het snel en goed evacueren van alle gebruikers en bezoekers van een gebouw in geval van calamiteiten. Daarbij dient ook ingespeeld te worden op rolstoelgebruikers.

Er gaat steeds meer aandacht uit naar het rolstoeltoegankelijk maken van de toegang tot een gebouw, doch bij evacuatie is het van groot belang dat ook de nooduitgangen rolstoeltoegankelijk zijn. Niets is erger dan een stagnerende evacuatie; die leidt tot paniek en maakt het reddingswerk onnodig lastig en zwaar.

Zo is er bijvoorbeeld onlangs een rapport verschenen van een onderzoek dat in de regio Oosterhout is gedaan naar de getroffen voorzieningen in openbare gebouwen. De uitkomst was zorgwekkend. Te vaak is in de rolstoeltoegankelijkheid van de nooduitgangen onvoldoende of niet voorzien.

We ontvangen steeds vaker verzoeken van organisaties om de rolstoeltoegankelijkheid van hun nooduitgangen te toetsen. Of we krijgen tekeningen ter toetsing voorgelegd van architecten- of adviesbureau’s die de nooduitgangen toegankelijk moeten maken met een verbouwing of bij nieuwbouw. Het toetsen van het evacuatieplan op alle aspecten van rolstoeltoegankelijkheid is werk voor professionals. De ervaring leert dat die kennis zo specifiek is, dat alleen een bouwkundige toetsing onvoldoende is om alle (aansprakelijkheids)risico’s echt af te dekken.

Wat er meestal fout gaat:

* nooduitgang is met de rolstoel niet bereikbaar (door diverse oorzaken)

* nooduitgang is niet te openen door rolstoeler

* achter de nooduitgang bevindt zich alleen een trap

* achter de nooduitgang ligt een hellingbaan die niet aan de eisen voldoet (bijvoorbeeld onveilig, te steil)

* geen adequaat evacuatieplan om rolstoelers verdiepingen te laten verlaten

* registratie rolstoelbezoekers vindt niet plaats

* etc.

Een goed evacuatieplan wordt op dezelfde wijze getoetst op rolstoeltoegankelijkheid als de entree en het verblijven in de overige ruimten van het pand. Met een kleine investering kunt u zich veel paniek, ellende én aansprakelijkheidsclaims besparen.

 

TIPS

* (her)schrijf uw evacuatieplan ook op rolstoelgebruikers en gebruikers van overige loophulpmiddelen

* pas de nooduitgang nu meteen aan; een calamiteit kan zich elk moment aandienen

* toetst bij de periodieke controle van uw evacuatieplan ook telkens de rolstoeltoegankelijkheid.