Dat er bij de bouw van een nieuw gebouw veel fout kan gaan, heeft u in de artikelen in dit blog al vaker gelezen. Zo is het nieuwe stadhuis van de gemeente Heemskerk hier en hier en hier al eerder belicht en blijkt dat gebouw op vele vlakken onvoldoende rolstoeltoegankelijk te zijn.

In het zelfde gebouw is de plaatselijke bibliotheek gevestigd. Het boekenaanbod wordt verspreid over twee verdiepingen aangeboden. Om de boeken voor iedereen bereikbaar te maken, is speciaal in dit gedeelte van het gebouw een lift geplaatst, zodat rolstoelers én de wagens met boeken van de bibliotheekmedewerk(st)ers naar boven vervoerd kunnen worden.

Al direct na de opening bleek dat de lift niet toegankelijk is voor rolstoelen en scootmobielen! Onbegrijpelijk, want bouwkundig was het prima mogelijk geweest om een adequate lift te plaatsen.

Er doen zich hier meerdere problemen voor, waarvan we er in dit blog één belichten. De lift is namelijk te kort. 

Er is een binnenwaartse deur die zich sluit nadat de rolstoeler naar binnen is gereden. Die deur stuit op de rolstoel omdat de afmeting van de lift eenvoudigweg te krap bemeten is. Op de foto ziet u een rolstoel die tot tegen de andere zijde van de lift is doorgereden; er is geen ruimte over voor het sluiten van de binnendeur en dus kan de rolstoeler niet worden vervoerd naar de bovenverdieping. En laat op die bovenverdieping nou net de meest gelezen hoeveelheid boeken staan (romans, literatuur)…..

In een lift waarin een dergelijke, zich uitvouwende binnendeur bevindt, moet er altijd rekening worden gehouden met de extra opstelruimte die daardoor voor de rolstoel nodig is. De wielen staan immers gauw in de weg als de ruimte (te) krap is. Als de deuren stuiten op een obstakel, veroorzaakt dat veelal storing. Deze lift is dan ook sinds de ingebruikname vaker buiten dienst geweest dan in werking.

TIPS:

  • bepaalt u de maatvoering aan de hand van een gebruikersonderzoek, waarin geïnventariseerd is welke gebruikers met welke loophulpmiddelen of andere artikelen (bijvoorbeeld boekenkar bibliotheekmedewerk(st)ers) gebruik maken van de lift.

 

  • berekent u de vereiste minimale afmetingen van de binnenzijde van de lift aan de hand van actuele afmetingen van de objecten die gebruik maken van de lift. Het is raadzaam ook deskundigen te raadplegingen om trends voor de nabije toekomst mee te kunnen nemen, zodat de lift voor een langere periode de juiste keuze is.