Als we het hebben over rolstoeltoegang lijkt het logisch dat dat begint bij de entree. Dat is niet zo, maar de entree van een pand is wel een belangrijke factor. In dit blog ziet u wat de gevolgen kunnen zijn als niet alle aspecten van rolstoeltoegankelijkheid worden meegenomen bij de keuze van een entree.

Zo wordt voor het merendeel van de openbare gebouwen en grotere panden en winkels in de praktijk gekozen voor een draaideur. Bijvoorbeeld uit het oogpunt van energiebesparing kan dit een zwaarwegend argument zijn om voor een draaideur te kiezen.

Voor de rolstoeltoegankelijkheid heeft het kiezen voor een draaideur een aantal gevolgen:

  1. de afmeting van de deur moet zodanig zijn dat een rolstoel en –zeker bij een openbaar gebouw- ook een scootmobiel door de deur kan;
  2. de deur zal qua draaisnelheid ten tijde van het gebruik door een rolstoeler aangepast dienen te worden (veelal met een ‘rolstoelknop’ die zorgt dat de draaisnelheid voor een bepaalde periode verlaagd wordt);
  3. indien de deur niet groot genoeg gemaakt kan worden voor rolstoelen/scootmobielen, dient in een separate toegangsdeur met elektrische bediening (eventueel ook op afstand te bedienen door de receptionist) te worden voorzien.

De afwegingen die bij de keuze van de toegangsdeur gemaakt worden, hebben naast een bouwkundige (maatvoering) vaak ook een kostentechnische basis. De verleiding kan groot zijn om voor een iets goedkopere oplossing te kiezen, doch die kan in de praktijk flink duurder uitpakken.

In het nieuwe stadhuis van Heemskerk bleek dit bijvoorbeeld toen binnen vijf weken na ingebruikname al twee maal een aanrijding plaatsvond tussen een scootmobiel en de draaideur. Deze draaideur is namelijk voor een scootmobiel vrij krap bemeten en vraagt de nodige stuurmanskunst. Niet iedere scootmobieler is die machtig, waardoor die combinatie in korte tijd tot onderstaande schades leidde. Zoals u ziet zijn beide glaswanden stuk gereden, hetgeen een forse schadepost is.

Omdat in de pui ook een toegang voor bruidsparen nodig is (die laat je immers niet door de draaideur naar binnen gaan), had in dit geval en goede oplossing gevonden kunnen worden in een combinatie van die twee functies. Bijvoorbeeld door een ander type draaideur te kiezen of een separate ingang voor rolstoelers/scootmobielen te maken, die tegelijkertijd ook dienst kan doen als royale entree voor bruidsparen.

Zo kan de schijnbaar lastige en kostbare eis om aan de rolstoeltoegankelijkheid te voldoen, met creativiteit tot meervoudige, goede oplossingen leiden.

TIPS:

  • het in een vroeg stadium uitwisselen van de wensen die bij de diverse gebruikers over de entree bestaan, levert een completer beeld op van de eisen die gesteld moeten worden aan de hoofdtoegang;
  • met een goede inventarisatie kan het mogelijk zijn diverse functies te combineren, waardoor kostenreductie bereikt kan worden;
  • in bouwkundig opzicht kan de inventarisatie tot aantrekkelijke opties leiden, die veel minder beperkend zijn dan in eerste instantie vaak wordt gedacht;
  • in een vroege planfase is het van belang toekomstgericht na te denken over de inrichting van de toegang, zodat na oplevering verrassingen worden voorkomen. (Tussen plan en realisatie liggen soms meerdere jaren, waarin wensen en verwachtingen en soms ook de eisen veranderen.)

AANVULLING OP DIT ARTIKEL d.d. 19.04.2013:

Leest u hier wat de gevolgen zijn van de verkeerde keuze van de deur. Om over de verspilling van gemeenschapsgeld maar niet te spreken. Spijtig.