In monumentale panden is het altijd lastig om de rolstoeltoegankelijkheid te optimaliseren. Vooral omdat er aan de buitenzijde weinig veranderd mag worden, of omdat men de specifieke uitstraling graag wil behouden. Het is dan ook altijd schipperen om de rolstoeltoegang te realiseren.

Zo ook bij Kasteel Engelenburg in Brummen. Het hoge bordes is alleen via trappen bereikbaar. Daarom is een plateaulift aangebracht die de rolstoeler van de gehandicaptenparkeerplaats naar het bordes brengt. Het is fijn dat op deze wijze de locatie toch bereikbaar is voor rolstoelers.

Voor de ervaren lezer van de artikelen over rolstoeltoegankelijkheid zijn er direct twee aandachtspunten te zien op deze foto:

1. de gehandicaptenparkeerplaats verliest ruimte door de plateaulift. De vereiste afmeting van een parkeerplaats voor invaliden voor haaks parkeren is 5 meter lang en 3,5 meter breed. Om naar de lift te rijden is bovendien ook nog ruimte nodig.

2. de plateaulift overbrugt de trap naar een keldertoegang van het kasteel. Het plateau zweeft over het trappenhuis heen. Dat trappenhuis is niet afgedekt met bijvoorbeeld transparant glas of perspex. Daardoor heeft de rolstoeler een flinke diepte onder zich die niet is afgeschut. Omdat een rolstoeler zelf het plateau nauwelijks kan zien door de rolstoel, maakt dit al vaak dat door hoogtevrees de lift niet wordt gebruikt. Dit wordt door deze ligging nog eens versterkt.

Op het plateau staat ter decoratie een klein kanon voor de toegang tot de plateaulift. Die wordt direct verwijderd als de receptionist(e) de rolstoelbezoeker in de gaten heeft. Het belemmert echter de zelfstandige toegang van een bezoeker. Dit siervoorwerp zou daarom ook elders geplaatst kunnen worden, waardoor de rolstoeler niet afhankelijk is van hulp. Als het regent, hoeft de rolstoeler dan niet te wachten tot hij wordt opgemerkt. Aan de onderzijde (bij de parkeerplaats) is het van belang dat op de straat de manoeuvreerruimte wordt aangeduid die de rolstoeler nodig heeft om van de lift gebruik te maken. Zo wordt voorkomen dat een auto te strak geparkeerd wordt en de toegang tot de plateaulift belemmert.

TIPS:

* de toegang tot een lift vraagt altijd een vrije manoeuvreerruimte van tenminste 1,50×1,50m en het is goed hier rekening mee te houden, in dit geval bij de parkeerplaats

* het afschutten van de keldertoegang is voor de gebruikers van de plateaulift prettiger om de gevoelens van hoogtevrees te verminderen. Bovendien is het voor de gebruikers van de keldertoegang veiliger en plezieriger.

* de toegang tot een plateaulift dient altijd onbelemmerd te zijn om de rolstoeler er zelfstandig gebruik van te kunnen laten maken; het plaatsen van voorwerpen aan een van beide toegangszijden is dan ook af te raden.

* markeer de manoeuvreerruimte die nodig is om de plateaulift te gebruiken op de bestrating, zodat die ruimte vrij blijft en de toegang tot de plateaulift niet belemmerd wordt.