Steeds vaker komen rolstoelklanten zelfstandig naar de supermarkt om boodschappen te doen. Het is dan van belang dat zij ook door de winkel zelfstandig hun weg kunnen vinden.

In deze nieuwe vestiging van deze Albert Heijn is dat bij de flessenautomaat in ieder geval niet mogelijk. Voor een rolstoeler is het namelijk van belang dat zo dicht mogelijk bij de bedieningsknoppen van een automaat kan worden gekomen. Dit kan alleen als er aan weerszijden van de automaat voldoende manoeuvreerruimte is en de knoppen niet te hoog zitten.

Daarbij dient ook nog rekening gehouden te worden met het feit dat niet elke rolstoeler ver naar voren kan buigen (dan kan hij/zij het evenwicht verliezen en uit de stoel vallen). Daarom is het van belang dat de rolstoel langszij de automaat gereden kan worden om de handelingen te verrichten.

Op deze foto ziet u dat de nis met de flessenautomaat vol staat met losse objecten (afvalbak, bewaarbak voor oude batterijen etc.), waardoor de rolstoeler niet goed bij de automaat kan. En als de rolstoeler er recht op afrijdt (enige mogelijkheid), stuiten de voetsteunen op het uitstekende deel van de automaat onderaan en is het nog moeilijker om ook nog op de hoge knop te drukken (met voorover reiken is die lastig tot niet bereikbaar).

 

TIPS:

 * houd rekening met de vereiste ruimte van 50cm naast de bediening van de automaat om met een rolstoel te manoeuvreren;

* geef uw medewerk(st)ers uitleg en instructie over het plaatsen van objecten naast de automaat;

* indien u de automaat in een nis plaatst, houd u ook dan rekening met de 50cm ruimte naast de automaat. Realiseert u zich dat u het zich daarmee tot een grotere uitdaging maakt dat de automaat voor rolstoelers toegankelijk blijft.

 

*