Begin augustus 2011 is het nieuwe stadhuis van de gemeente Heemskerk in gebruik genomen. Wat direct opviel bij de eerste poging het te bezoeken, was dat de gehandicaptenparkeerplaatsen ontbraken. Inmiddels zijn er twee aangebracht, doch het wekt de suggestie dat de parkeerplaatsen in het bouwplan zijn vergeten.

Een gehandicaptenparkeerplaats voor langsparkeren behoort zes meter lang te zijn. Bovendien is er voor de rolstoeler naast en achter de auto een ruimte nodig van minimaal 1,50×1,50m om te manoeuvreren.

Op de foto kunt u zien dat de parkeerplaats te klein is. Het aangeduide parkeervak meet 5 meter lang en is daarmee officieel een meter te kort. Als er strak wordt ingeparkeerd, is er meer ruimte beschikbaar, doch wordt de vereiste afmeting niet bereikt. Bovendien wordt het inparkeren en manoeuvreren minder makkelijk door de rand die om de bomen is aangebracht. Die rand is vanuit de bestuurdersplaats niet waar te nemen en is voor een bestuurder met een beperking nog lastiger.

 

Kijkend naar de plaats waar de paal met het verkeersbord ‘Gehandicaptenparkeerplaats’ staat, is hier evenmin rekening gehouden met de vereiste manoeuvreerruimte naast de auto van minimaal 1,50×1,50m. Gehandicaptenparkeerplaatsen in de vorm van langsparkeren worden normaliter alleen toegepast langs rustige wegen waar de rolstoeler alle tijd heeft om rustig in- en uit te stappen zonder het verkeer op te houden of te hinderen. Omdat deze parkeerplaats direct grenst aan een drukke doorgaande weg met veel fiets- en autoverkeer, is het te gevaarlijk de auto aan die zijde te verlaten; de rolstoeler heeft immers tijd en ruimte nodig.  De rolstoeler zal de auto zo moeten parkeren dat hij de bestuurszijde aan het plein laat grenzen. Dan vindt hij echter de paal met het verkeersbord hinderlijk in zijn  uitstap- en manoeuvreerruimte…!!

In dit artikel gaan we uit van een normale auto waarmee wordt geparkeerd. Het gebruik van een auto waarin de rolstoel met de gebruiker erin wordt geparkeerd (invalidenbussen) is aanzienlijk in aantal. Die kunnen op de getoonde parkeerplaats niet uit de voeten, omdat zij te lang zijn en de rolstoelpassagier niet kunnen in- en uitladen.

Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen is slechts twee. Het stadhuis en de bibliotheek delen het gebouw, waardoor de parkeerdruk in het gebied groot is. Twee gehandicaptenparkeerplaatsen blijkt tot nu toe te weinig; ze waren bij vier bezoeken telkens allebei bezet. Er is op korte loopafstand (binnen 25 meter van de entree) verder geen parkeermogelijkheid.

 

TIPS:

inventariseer al in de vroegste fase van het bouwproject de precieze behoefte aan gehandicaptenparkeerplaatsen;

* maak ruimte in het ontwerp om aan de wettelijke eisen te voldoen en houd daarbij rekening met de vergrijzende bevolking en het toenemende aantal bezitters van gehandicaptenparkeerkaarten;

* kies alleen voor langsparkeren als het echt niet anders kan. Het verdient aanbeveling toe te werken naar haaks parkeren om ook invalidenbussen kwijt te kunnen.

* houd rekening met de vereiste manoeuvreerruimte van minimaal 1,50×1,50m aan de zijkant van de auto om rolstoelers veilig te kunnen laten in- en uitstappen.

* zorg voor een onbelemmerde mogelijkheid om in- en uit te parkeren. Vermijd obstakels die vanaf de bestuurdersplaats niet waarneembaar zijn.