Het oversteken van rails is voor een rolstoeler altijd een uitdaging. In een fractie van een seconde moet hij beslissen of het rolstoelwiel er overheen zal rijden of er nét tussen klem komt te zitten. In dat laatste geval betekent het, dat de rolstoel ineens stokt en als de rolstoeler een beetje vaart heeft, wordt die waarschijnlijk gelanceerd uit de stoel.

Bij het nieuwe tramstation bij Utrecht CS is de tramoversteek zeer gevaarlijk. De rails zijn niet opgevuld en vormen daardoor een groot risico voor de rolstoeler om erin te blijven steken.

Het is frappant dat de nieuwe ‘Kiss and Ride’-zone op zo’n gevaarlijke wijze wordt ontsloten richting het station. Het ligt immers voor de hand dat er regelmatige met enige haast over deze tramoversteek zal worden gereden door rolstoelers en rollatorgebruikers, zeker als er een tram nadert. Het is wachten op een (onge)val doordat één van hen met het voorwiel blijft steken tussen deze rails.

TIPS:

* inventariseer de railsbreedte van elk aangelegde oversteek; een veilige breedte is maximaal 20mm

* breng daar waar de railsbreedte groter is dan 20mm een kunststof of houten vulling aan

* zorg voor een duidelijke markering van het begin en einde van de overgang, zodat de rolstoelers en rollatorgebruikers extra geattendeerd worden op de rails.