Ik wens alle lezers van mijn artikelen een prachtig en gezond 2011, dat zich soepel voor u ‘ontrolt’ !

Het is de eerste week van wat een prachtig jaar voor de rolstoeltoegankelijkheid gaat worden, daarvan ben ik overtuigd. Steeds meer organisaties, bedrijven, gemeenten, architecten, bouwers, projectontwikkelaars, hotels/restaurants, winkels, woningcorporaties zijn zich bewust van het belang van een goede rolstoeltoegankelijkheid.

Niet alleen om een extra potentieel aan relaties te kunnen verwelkomen, maar ook om straks voldoende gekwalificeerde medewerk(st)ers te hebben. Door de vergrijzing is het onontkoombaar dat meer mindervaliden in het arbeidsproces worden opgenomen. Dat zij zeer gemotiveerde en waardevolle krachten blijken, is bij steeds meer werkgevers bekend. Valid People meldt een sterke toename van het aantal aangemelde vacatures, traint ‘mensen met een lastig lichaam’ om succesvol te solliciteren en begeleidt de indiensttreding op administratief gebied voor bedrijven en organisaties.

Om aanzienlijke kosten te besparen, gaan steeds meer bedrijven over tot het vooraf toetsen van hun (bouw-  of verbouw-) plannen op rolstoeltoegankelijkheid. Ik ben er dan ook trots op in het afgelopen jaar niet alleen veel situaties samen met de opdrachtgevers rolstoeltoegankelijk gemaakt te hebben, maar ook dat ik voor hen veel geld  heb kunnen besparen. Bovendien zijn er in veel gevallen creatieve oplossingen bedacht, die minder ontsierend of ruimtevretend waren dan men verwachtte voor een rolstoeltoepassing.

Ik kijk dan ook vol vertrouwen en met groot enthousiasme dit nieuwe jaar in en hoop dat ik ook u van dienst mag zijn!