Afgelopen maand heb ik een poging ondernomen om te gaan eten bij een restaurant dat vrienden van ons aanraadden, nota bene in mijn eigen woonplaats: De Koster. Zij hadden er al meermaals gegeten en waren zeer tevreden. De goede lezer snapt het al: het is bij een poging gebleven. Wat ging er mis en vooral: hoe kunt u het voortaan anders doen?

Wat er mis ging

Toen ik langs het -op dat moment gesloten- restaurant reed, zag ik dat zij een behoorlijk hoge drempel hebben bij hun voordeur, ruim 20cm hoog. Omdat ik van onze vrienden had gehoord dat die drempel het enige obstakel zou zijn, belde ik vol goede moed om te vragen welke oplossing ze daarvoor hadden. Ik zou vast niet de eerste rolstoeler zijn die naar binnen wilde….

De medewerker die mij te woord stond, luisterde aandachtig naar mijn vraag en vroeg vervolgens: “We hebben geen rijplaat, kunt u niet 1 avondje in een gewone stoel zitten?” Ik was met stomheid geslagen.

Wat kunt u ervan leren?

Zoals de site ‘12% van je omzet’ van Koninklijke Horeca Nederland in samenwerking met Recron, LSR en Taskforce Handicap en Samenleving laat zien, is een flink potentieel Nederlanders voor extra omzet bereikbaar door de (rolstoel)toegankelijkheid van uw restaurant te bevorderen. En aangezien die rolstoeler meestal niet alleen uit eten zal gaan, kan dit percentage nog hoger uitvallen.

Die extra omzet kunt u realiseren door:

a) uw medewerk(st)ers ook op dit vlak van gastgerichtheid te trainen. Het is vaak de onbekendheid en onwennigheid die ervoor zorgt dat er geschutterd wordt aan de telefoon en bij de ontvangst. Door ze er vertrouwd mee te maken in een korte en bondige training, zorgt u dat zowel uw medewerk(st)ers als uw gasten aan de ontmoeting een plezierig gevoel overhouden.

b) alle aspecten van rolstoeltoegankelijkheid in uw restaurant kritisch onder de loep te nemen met een deskundige. U zult dan merken dat veelal ook voor de knelpunten die u als ‘onaanpasbaar’ ziet, een adequate oplossing kan worden gevonden.

c)  al die ‘simpele’ oplossingen die u wel weet maar waaraan u nog steeds niet bent toegekomen, nu meteen te regelen. Zoals de rijplank voor die drempel van het bovengenoemde restaurant, die snel en adequaat tot oplossing kan leiden zodat ook dit restaurant met enthousiasme kan worden aanbevolen.

Onze vrienden hebben nu kennis gemaakt met een ander restaurant (De Open Keuken) dat voor mij prima rolstoeltoegankelijk is en met enkele kleine, aanvullende aanpassingen álle rolstoelers rolstoelvriendelijk kan ontvangen. Zij waren ook over dit restaurant zeer enthousiast en zullen bij hun keuze voor een restaurant voortaan dus niet meer automatisch voor hun favoriet kiezen, maar hebben er een prima optie bij gekregen.

In het gratis maandelijkse Infomagazine wordt deze maand uitgebreid aandacht besteed aan Restaurants en Rolstoeltoegankelijkheid. Wilt u het ook ontvangen? Meldt u zich er dan hier voor aan en u ontvangt het direct in uw mailbox!