Nu in Nederland de elektrische auto steeds beter ingeburgerd raakt, verschijnen er ook steeds meer oplaadpunten in het straatbeeld. De stichting E-Laad.nl wil er bijvoorbeeld tienduizend plaatsen. Het gaat nog niet hard, maar het is een goed streven.

Het valt op dat over het algemeen de rolstoeltoegankelijkheid nog minimaal belicht wordt. Reden om daar in dit artikel eens aandacht aan te besteden. Immers, in deze fase waarin gemeenten nog nadenken over de locatie en inrichting van de parkeerplaatsen met een oplaadpunt, kan dit aspect nog op vrij eenvoudige wijze worden meegenomen. Dat voorkomt dat achteraf hoge extra kosten moeten worden gemaakt.

De oplaadpunten variëren in uitvoering en per leverancier. Zo geeft bijvoorbeeld leverancier Chargepoint aan dat in hun oplaadpunten nu al een aanpassing naar rolstoelhoogte mogelijk is en hun toekomstige oplaadpunten standaard zijn uitgerust voor rolstoelgebonden gebruikers. Deze winnende ontwerpers zullen het aspect rolstoeltoegankelijkheid hopelijk nog verder uitwerken; plaatsing op een wand is namelijk een uitdaging qua bereikbaarheid en als het formaat de hoogte van ophangen bepaalt, dan luistert ook dat met dit ontwerp nauw.

Voor gemeenten is het vooral van belang om de plaatsing goed te overwegen. Zoals op onderstaande foto te zien is, kan de rolstoeler deze paal niet goed bereiken. Enerzijds omdat het trottoir ter plaatse geen oprit heeft en anderzijds omdat de fietsen (er zijn er voor de foto een paar weggezet) de toegang belemmeren. Bovendien is het deel van het trottoir voor de bediening van de paal te smal om met een rolstoel makkelijk te manoeuvreren. 

 

TIPS

Voor het plaatsen van rolstoeltoegankelijke oplaadpunten zou u onderstaande aandachtspunten kunnen meenemen:

* bij de toewijzing van een aantal plekken er telkens een toe te wijzen die tevens rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt;

* het formaat van de parkeerplaats met een rolstoeltoegankelijk oplaadpunt aanpassen naar het formaat van een invalidenparkeerplaats, zodat de rolstoeler manoeuvreerruimte om de auto heen heeft;

* wanneer er maar één enkele plek is voor rolstoeltoegankelijk opladen: nadenken over een systeem/regeling waardoor de invalidenparkeerplaats met oplaadfaciliteit na het opladen weer vrij komt voor een volgende gebruiker die rolstoelgebonden is en de auto wil opladen;

* de bedieningshoogte van het oplaadpunt aanpassen naar de maatvoering voor rolstoeltoegang;

* op ‘gewone’ parkeerplaatsen met een oplaadpunt voorzieningen treffen waardoor het oplaadpunt goed bereikbaar is met een rolstoel/rollator.

Bent u gemeente of leverancier en wilt u de aanleg van rolstoeltoegankelijke oplaadpunten direct goed regelen om straks extra kosten te voorkomen? Ik denk graag met u mee en help u zeker kosten te besparen. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak.

_________________________________________________________________________________________

Vindt u deze tip waardevol? Vult u dan rechts bovenaan deze pagina uw gegevens in. U ontvangt dan maandelijks mijn gratis Infomagazine  met meer tips en informatie over alle aspecten van rolstoeltoegankelijkheid. Afmelden kan op elk moment en natuurlijk ga ik vertrouwelijk met uw gegevens om.