In Nederland scheiden we afval. Daar is iedereen inmiddels aan gewend. En dus neem je als je boodschappen gaat doen een volle boodschappentas met kranten, tijdschriften en karton, lege flessen en een tasje met rest-plastic mee om dat achter te laten in de diverse containers die in de buurt van je supermarkt staan.

Dat dit voor rolstoelers niet zo vanzelfsprekend is als voor de valide burgers van Nederland, daarbij staan blijkbaar weinig gemeenten stil. Let u maar eens op: de afvalcontainers staan vaak bij elkaar op een stoep zónder oprit. En hoe moet de rolstoeler dan bij de containers komen? Er wordt bij de aanleg niet bij stilgestaan dat een rolstoeler ook afval kan en wil scheiden en dat zij dat ook best zelfstandig kunnen én willen.

Bovendien staan de containers soms zo dicht bij de rand van de stoep, dat het -als de rolstoeler wel het plateau op kan komen- nauwelijks mogelijk is om voor de container langs te manoeuvreren naar de stort-opening.

Trouwens: ook voor mensen met een rollator en kinderwagen is een oprit veel makkelijker.

TIPS:

* denk bij de aanleg van plateau’s voor afvalcontainers aan het realiseren van een oprit voor rolstoelers

* realiseer manoeuvreerruimte tussen de afvalcontainers en langs de afvalcontainers

* zorg voor bereikbaarheid van de stortgaten (hoogte van de stortopening, zwaarte van het openen van de klep, etc.)