Elke detaillist hoopt met zijn/haar zaak te bereiken dat u er graag naar binnen gaat. Dat valt op vele manieren te beïnvloeden. Omdat ik ook een uitgebreide Feng Shui opleiding heb, kijk ik daarom naar meer dan alleen de rolstoeltoegankelijkheid in z’n algemeen. Feng Shui helpt de detaillist om een goede flow in z’n zaak te krijgen. Naast allerlei zaken op het gebied van shop-design, zorgt een goede doorstroming van de energie in het pand ervoor dat uw bezoeker/klant zich plezierig voelt en graag terugkomt.

Een mooi voorbeeld van de combinatie van die twee aspecten (feng shui en rolstoeltoegankelijkheid) is de ANWB-vestiging in Beverwijk. Als we alleen even kijken naar de entree, dan ziet u direct dat die optisch gezien geblokkeerd wordt door de uitstalling. De energie (en dus ook de klanten) loopt tegen een fysieke barrière op. Als deze tafel met artikelen zou worden weggehaald, zal men dit merken aan het aantal klanten dat onbewust en zonder koopintentie binnenloopt (en waarschijnlijk toch met een aankoop de deur uitgaat als de artikelen goed gepresenteerd zijn).

En de rolstoeltoegankelijkheid dan?

U snapt natuurlijk dat deze entree voor de rolstoeler geen feestje is. Eerst al tussen de vrij smalle beveiligingspoortjes door manoeuvreren en dan ook nog meteen de bocht moeten maken om de uitstalling te omzeilen. Een fikse uitdaging! Overigens is ook de verdere route door de winkel met een rolstoel op sommige plekken niet heel erg simpel. Eerlijkheidshalve moet wel opgemerkt worden dat dat ook afhangt van hoe de pallets die nog uitgepakt moeten worden zijn geplaatst en hoe de actierekken zijn neergezet. Dat wisselt per keer.

NB: de detaillist (ANWB) in dit geval denkt vermoedelijk dat de tafel voor de entree tot vele extra aankopen zal leiden. Van het winkelpersoneel heb ik begrepen dat dat niet het geval is. Niet verwonderlijk: zou u het prettig vinden om met uw rug naar de ingang rustig in de artikelen van de tafel te gaan staan bladeren, terwijl u weet dat er ieder moment iemand tegen u op kan lopen (rijden)? Dit is een voorbeeld waar feng shui (je prettig voelen als klant en voor de winkelier een verbetering van de omzet) en rolstoeltoegankelijkheid hand in hand gaan.

TIPS:

* zorgt u altijd voor een ruime entree die uitnodigt om binnen te gaan. Geef uw bezoeker een groots welkom!

*ook als u het gevoel heeft op uw locatie weinig ruimte voor het grootste welkom te hebben, kunt u die wel (optisch en fysiek) creeëren. Het gaat erom dat u de routing aanpast, waardoor niemand zich naar binnen hoeft te ‘wurmen’ en daarvoor is altijd een mogelijkheid.

* een rolstoeler heeft ruimte nodig om te kunnen keren. Het is geen probleem als dat niet kan in een gangpad, maar wel op belangrijke plekken als bij de entree, kassa en aan het einde/begin van een gangpad. Een draaicirkel van 1,50m is een goede maat om als richtlijn aan te houden. Ook voor bezoekers met een rollator en/of kinderwagen handig.

* toets uw winkel op een praktische wijze en pas daarop uw shop-design aan. Het zorgt voor accenten op de juiste plekken, die bovendien effectiever (resultaatbevorderend) zullen blijken.