Voor elke gemeente is wegenonderhoud belangrijk. Toch moeten er af en toe keuzes gemaakt worden en komt een bepaald stuk wegdek nog even niet op de checklist voor. Logisch, toch?

Voor de veiligheid van rolstoelers is het van belang dat die gewaarborgd wordt. Losliggende, opwippende tegels kunnen fnuikend zijn als de rolstoeler  met vaart komt aanrijden en diens voorwiel erachter blijft steken. En wat denkt u van dit voorbeeld in Utrecht aan de Brennerbaan:

Hoe de rolstoeler het ook probeert, één van de voorwielen blijft in het gat onderaan deze afrit steken. Met het gevaar dat de rolstoeler voorover uit de stoel valt omdat de rolstoel plotseling sterk afgeremd wordt.

Bij afwegingen ten aanzien van het wegenonderhoud is het dan ook raadzaam om onder andere op-/afritten toch op de controlelijst te laten staan. Al is het maar voor de aansprakelijkheid van de betreffende gemeente….

TIPS:

* zet onderhoud van de op- en afritten voor rolstoelers op uw checklist

* repareer mankementen aan op- en afritten direct om ongevallen te voorkomen.