Het plaatsen van een radiator lijkt simpel, doch dat hierbij meer overwogen dient te worden dan thans gebeurt, bleek al uit mijn eerdere blog dat een situatie beschreef waarin een radiator zeer ongelukkig geplaatst was.

Onlangs toetste ik de rolstoeltoegankelijkheid van een nieuw appartement, dat kort daarna zou worden opgeleverd. Het appartement bevond zich in een woongebouw waar men zorg naar behoefte op afroep verleend krijgt; een soort aanleunwoning met zorgverlening dus.

Bij het toetsen van de rolstoeltoegankelijkheid van de woonkamer viel direct op dat de radiator niet zelfstandig te bedienen viel door de bewoner (die zich in een rolstoel voortbeweegt). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de bediening van de radiator aan de muurzijde is geplaatst, waardoor er een groot gebied vóór de radiator leeg moet blijven om erbij te kunnen met de rolstoel. Dit betekent voor deze kleine kamer dat de zithoek daar niet geplaatst kan worden en er aldus weinig ruimte overblijft om ook nog een eethoek bij de keuken te plaatsen.

Tekening woonkamer met radiator (pdf)

Zou de bediening van de radiator aan de raamzijde zijn aangebracht, dan was dit probleem niet gerezen. Immers, om naar het raam te kunnen manouvreren, houdt de rolstoeler die ruimte toch al beschikbaar.

 

 

TIPS:

* Plaats de radiator bij voorkeur op een plaats waar de bedieningszijde met de rolstoel vrij bereikbaar is (dus zonder meubels te hoeven verplaatsen etc.)

*  Houd bij de radiatorselectie rekening met modellen die leverbaar zijn met de bediening aan de zijde van uw keuze. Sommige radiatormodellen bieden alleen een bediening aan een van beide zijden en zijn daardoor meestal ongeschikt, omdat in een woning meestal beide varianten nodig zijn om ze rolstoeltoegankelijk te maken.

* Houd rekening met de hoogte van de bedieningsknoppen. Bij lage radiatoren (bijvoorbeeld bij kamerhoge vensters) zitten ze vaak buiten bereik (30 cm) voor een mindervalide die niet kan bukken/reiken.