Bij een bezoek aan hotel Newport in Huizen bleek dat men keurig een hellingbaan heeft aangelegd voor de bezoekers met koffers op wielen en voor rolstoelers.

Zoals u in het Infomagazine van deze maand kunt lezen, is het bij het aanleggen van een hellingbaan van belang dat met alle aspecten rekening wordt gehouden. Dat is bij deze hellingbaan niet gebeurd. U kunt op de foto hieronder zien dat de overgang naar het straatniveau zo hoog is dat die door een rolstoeler niet zomaar overbrugd kan worden. Dit voldoet ook niet aan de regelgeving. Jammer, want met weinig meer moeite had de bestrating door kunnen lopen en aan kunnen sluiten op de straat.

In de praktijk bleek bovendien dat de helling bij regen zo glad wordt, dat de rolstoel bij het naar beneden rijden doorglijdt en de bocht (zoals hierboven op de foto te zien) niet gehaald wordt; de rolstoel ‘parkeert’ dan in de leuning. Goed schoonhouden van de bestrating en het aanbrengen van anti-slip stroken zou hier kunnen helpen.

TIPS:

* check bij de aanleg van de hellingbaan de regelgeving én aanvullende aandachtspunten

* zorg voor een vloeiende overgang van de hellingbaan naar de straat/het trottoir en de drempel

* maak de hellingbaan tenminste 1,20m breed

* zorg voor een stroef oppervlak om wegglijden te voorkomen.