Tijdens deze verkiezingsdag is gebleken dat niet alle stembureaus goed rolstoeltoegankelijk zijn, hoewel dit van de overheid wel verwacht mag (moet) worden. Na dit proefondervindelijk ervaren te hebben deed Rolstoeltoegankelijkheid.nl vandaag een telefonisch onderzoek onder 20 gemeenten. Daarbij bleek dat 70% van deze gemeenten bij de toewijzing van de locaties als stembureau, de rolstoeltoegankelijkheid niet in de besluitvorming is meegenomen.

Uit de reacties van de gemeenten blijkt, dat er meerdere redenen zijn dat dit is ‘vergeten’:

  1. omdat veel stembureaus in openbare gebouwen worden gevestigd, neemt men aan dat de rolstoeltoegankelijkheid ‘dus’ goed is. Immers, de bepalingen daarvoor zijn in het Bouwbesluit vastgelegd.
  2. de rolstoeltoegankelijkheid van de locatie voor het stembureau staat niet op de checklist en is nog steeds niet vanzelfsprekend.
  3. men heeft geen klachten gehad, “dus zal het bij ons wel toegankelijk zijn”.

Helaas betekent het bouwen volgens het Bouwbesluit nog niet dat het betreffende gebouw ook daadwerkelijk rolstoeltoegankelijk is. Dat blijkt wekelijks uit artikelen met voorbeelden die op internet geplaatst worden en uit initiatieven  en acties door mindervaliden die zich verenigen om dit onder de aandacht te brengen van politiek en overheden.

Rolstoeltoegankelijkheid.nl hoopt dan ook dat bij de volgende verkiezingen alle gemeenten de locaties van de stembureaus zullen toetsen op rolstoeltoegankelijkheid om ook de mindervaliden de kans te geven zelf hun stem uit te brengen.