Over het aanleggen van op- en afritten in trottoirs kan ik vele artikelen schrijven. Er wordt namelijk door de afdelingen Openbare Werken (of hoe ze dan ook heten in de diverse gemeenten), wel nagedacht over de aanleg ervan, maar er is geen uitgebreide kennis over het gebruik door degenen voor wie het wordt aangelegd.

Enkele voorbeelden:

* de oprit is zo steil dat de rolstoel bijna achterover kantelt als er met kracht/snelheid tegenop wordt gereden (wat nodig is om er überhaupt tegenop te kunnen omdat ‘ie zo steil is)

* aan de onderzijde is de goot van de bestrating niet aansluitend neergelegd, waardoor het oprijden wordt bemoeilijkt en onnodig verzwaard

* de oprit is zo smal dat met het oprijden goed opgelet moet worden of de rolstoel de stoeprand niet raakt (en dus bijna zijwaarts kantelt)

* de opritten liggen voor de ambtenaren op logische plekken, maar niet voor de gebruiker. Bijvoorbeeld omdat de hoofdingang van de bibliotheek net 50 meter verder ligt, terwijl die voor de deur zou willen kunnen oversteken. Of de gehandicaptenparkeerplaats is weliswaar aangelegd, maar de oprit naar het trottoir bevindt zich 50 meter verderop zodat de rolstoeler over de rijweg langs het trottoir een te lange (gevaarlijke) afstand moet overbruggen.

Voorbeeld van ideale oprit trottoir

Een voorbeeld van hoe het ook kan vindt u op bedrijventerrein Marlo in Beverwijk. Duidelijke, plezierig te gebruiken opritten, goed gemarkeerd, en breed genoeg om samen met de naastlopende begeleider te gebruiken. Het is te hopen dat de inrichters van de openbare ruimte hierdoor geïnspireerd zullen worden.

 

TIPS:

houd de hellingshoek van de oprit beperkt, zodat het voor rolstoelers zonder al teveel extra kracht simpel te doen is om de oprit op te rijden

* markeer de oprit duidelijk, zodat er niet gezocht hoeft te worden naar de eerstvolgende mogelijkheid om het trottoir te betreden of te verlaten met een rolstoel

* zorg dat de bestrating van het wegdek aansluit op de oprit, zodat het oprijden wordt vergemakkelijkt

* leg opritten aan op logische gebruikersplekken. Bijvoorbeeld vlak naast gehandicaptenparkeerplaatsen, bij veelgebruikte algemene voorzieningen, etc.