Uit het aantal vragen per mail over de drempel van de badkamer, blijkt dat dit een onderwerp is dat leeft. Daarom vandaag aandacht voor een rolstoelvriendelijke drempel.

Aan de drempel worden namelijk formeel wel eisen gesteld (lager dan 20mm), echter die eisen maken het voor de rolstoeler nog niet comfortabel. En als u dan toch aandacht gaat besteden aan de drempel, waarom zou u er dan niet meteen een drempel plaatsen waarmee u de rolstoeler ook echt blij maakt?

De hoogte van de drempel is nu bekend. Belangrijk is nu dat u ook de vorm van de drempel (dorpel) in uw besluitvorming betrekt. De afgeronde drempel/dorpel biedt namelijk veel voordelen voor de rolstoeler. Er hoeft minder kracht gezet te worden om de drempel over te komen én het wordt een vloeiende beweging in plaats van een stotende beweging. Ook prettig.

Zo’n drempel ziet er als volgt uit:

              

 Het hoogteverschil tussen badkamer en gang is geminimaliseerd tot 20mm en vormt daardoor een makkelijk te overbruggen overgang.

Doordat de drempel/dorpel nu ook nog eens afgerond is, verloopt het binnenrijden van de toilet- of badkamerruimte als een vloeiende beweging. Makkelijker en comfortabeler voor de rolstoeler.

Deze dorpel wordt onder andere geleverd door Holonite. Uit ervaring kan ik aangeven dat deze dorpel ook na veelvuldig (normaal) gebruik mooi blijft.

Het aanleggen van deze drempel is een kunst op zich. In de praktijk kom ik bij mijn rolstoeltoegankelijkheidstoetsingen vele voorbeelden tegen hoe het NIET moet. Het is ondoenlijk die hier allemaal te beschrijven, maar let u vooral op de hoogte van de dorpel na aanbrengen. En houdt u daarbij rekening met de hoogte van de vloer van de badkamer en het verloop naar de gang. Het klinkt misschien raar, maar het komt voor dat bij oplevering het hoogteverschil alsnog meer dan 20mm bedraagt. Omdat dát nu juist voorkomen dient te worden, is het goed om de aanleg van de drempel even extra aandacht te geven. U voorkomt dan een actiepunt op de opleveringslijst.

TIPS:

* denk zo vroeg mogelijk in het bouwtraject na over de drempel/dorpel die u wilt gaan gebruiken, zodat die goed verwerkt kan worden en ook leverbaar is;

* kiest u bij voorkeur de afgeronde dorpel. De kosten bij aanleg zijn eigenlijk nooit het probleem, maar het kan de maatschappij veel geld schelen als de rolstoeler daardoor langer in de woning kan blijven wonen.

* zorgt u vervolgens dat degene(n) die de dorpel daadwerkelijk gaan plaatsen, kennis van zaken hebben en begrijpen waarom dit een belangrijk onderdeel is voor de rolstoeler die er gebruik van gaat maken. Daarmee voorkomt u onnodige extra kosten en (oplever)vertraging.

* betrek een deskundige bij de plaatsing (of de eindgebruiker als die de kennis in huis heeft). Met nauw overleg zijn beide partijen (bouwer en eindgebruiker) blij met het resultaat. De kosten van uithakken en overnieuw beginnen (en de vertraging in de oplevering) zijn vele malen hoger als de drempel niet goed is aangebracht.