Natuurlijk wilt u als organisatie uw maatschappelijke betrokkenheid tonen; maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan in vele vormen. Sponsoring van initiatieven voor speciale doelgroepen in uw vestigingsplaats, bewust produceren, uw medewerk(st)ers een dagdeel per week vrijwilligerswerk laten doen, het aannemen van mindervaliden, etc.

Dat laatste punt wil ik nader belichten. Steeds vaker kiezen organisaties ervoor om gehandicapten/mindervaliden in dienst te nemen. Of zoals ValidPeople ze noemt: mensen met een lastig lichaam. ValidPeople is overigens dé organisatie die u kan helpen en adviseren bij het aannemen van medewerk(st)ers met een lastig lichaam. Leest u hier waarom.

Waarom het interessant is

Voor u als werkgever snijdt het mes aan meerdere kanten:

* het toont het menselijke gezicht, de maatschappelijke betrokkenheid, van uw organisatie;

* het is financieel aantrekkelijk gezien de diverse regelingen die het aannemen van gehandicapten/mindervaliden stimuleren en mogelijk maken;

* het geeft een inspirerende impuls aan uw team; zij worden gedwongen anders te gaan denken (buiten de bekende paden) om hun nieuwe collega goed te kunnen laten functioneren. Het spreekt ongemerkt ook de creativiteit op andere aspecten in hun werk aan, waardoor regelmatig waardevolle nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

Wat u krijgt

Uw nieuwe medewerk(st)er is blij met de kans die hij of zij krijgt. En ú kunt ervan uitgaan dat die kans wordt benut! Het is algemeen bekend dat een mindervalide al zoveel heeft moeten overwinnen in zijn/haar leven, dat die een sterk ontwikkeld doorzettingsvermogen heeft. Dat wordt ook ingezet om de nieuwe baan tot een succes te maken.

En onderschat u de uitstraling naar uw klanten, bezoekers, leveranciers niet. Tonen dat u uw maatschappelijke betrokkenheid op deze wijze vormgeeft, levert u ook goodwill en complimenten op. En kan de relatie met uw contacten veranderen. Die kan op een ander niveau komen, waardoor andere aspecten de besluitvorming mede gaan beïnvloeden.

Wat er nog te doen valt 

Afhankelijk van de beperking die uw nieuwe medewerk(st)er heeft, dient nagedacht te worden over eventuele aanpassingen van de werkplek en/of het pand. In het kader van dit blog beperk ik het even tot rolstoeltoegankelijkheid. De vragen die direct rijzen:

* is ons pand wel bereikbaar,  is het rolstoeltoegankelijk?

* wat moet er veranderd worden aan de werkplek?

* hebben we een invalidentoilet dat goed toegankelijk is?

De antwoorden op deze vragen vindt u al via de links of uw (vaste) leverancier. Ook uw sollicitant kan meedenken. Dat helpt, doch daar schuilt een risico in. Als deze medewerk(st)er uw organisatie verlaat, wilt u immers dat de aanpassingen ook door anderen te benutten zijn. En waarschijnlijk wilt u -nu u ze toch aanbrengt- dat ze eveneens gebruikt kunnen worden om gasten in een rolstoel in uw pand te kunnen ontvangen.

Uw vaste leverancier voor (kleine) verbouwingen, uw interieuwbouwer of leverancier van kantoormeubelen kan veel voor u doen. Gaat u er echter niet automatisch vanuit dat zij de benodigde specialistische kennis in huis hebben. Het verdient aanbeveling hen altijd te vragen of zij het hebben laten controleren door een deskundige op het gebied van rolstoeltoegankelijkheid. U vindt elders in dit blog en in de Infomagazines voldoende voorbeelden van de hoeveelheid geld, tijd en energie die verspild wordt als er door niet-gespecialiseerden (en bovendien veelal louter validen) naar wordt gekeken. Niets ten nadele van hen, doch zij kunnen gemakkelijk essentiële zaken over het hoofd zien. Niet uit onwil, maar omdat zij niet aan den lijve ondervinden wat de exacte problematiek is.  Het verdient dus aanbeveling uw sollicitant bij de aanpassingsprocedure te betrekken en een deskundige te raadplegen voor de finishing touch.