Op de laatste dag van het jaar is het gebruikelijk even om te kijken. Daar voel ik me goed bij, dus benut ik dit blog op deze 31e december daarvoor.

Alle energie die ik heb gestoken in het bewustmaken van rolstoeltoegankelijkheid in allerlei geledingen van de maatschappij is goed besteed geweest.

De toetsingen van rolstoeltoegankelijkheid boden de opdrachtgevers waardevolle inzichten, zo gaven zij aan. Ze zijn zich bewust geworden hoe belangrijk het is om al in een vroeg stadium over rolstoeltoegankelijkheid na te denken om hoge kosten achteraf te vermijden. Er waren situaties waarin de besparing zelfs de tienduizenden euro’s te boven ging en we in tonnen moesten denken.

Mijn weblog mag rekenen op flink groeiende belangstelling en scoort hoog in de zoekmachines. Voor menigeen ben ik dit jaar een vraagbaak geweest voor zeer uiteenlopende vragen (soort dorpel badkamer en de uitvoering, aanleg havenfaciliteiten, inrichting wijkgebouw, mobiliteitsvraagstukken, aanpassing winkeltoegang, parkeeroplossingen en nog ontelbare andere onderwerpen).  Zodoende heb ik een bredere kring van professionals het belang van nadenken over rolstoeltoegankelijkheid kunnen laten ervaren.

Spreken, lezingen verzorgen, prikkelen: het ondersteunt mijn doel om rolstoeltoegankelijkheid vanzelfsprekend te maken in Nederland. Ik heb dan ook met veel genoegen als deskundige deelgenomen aan het debat ter gelegenheid van Wereldgehandicaptendag op 3 december jl. in Rotterdam. Ook daar is door alle deelnemers een flinke bijdrage geleverd aan de bewustwording.

Resumerend vormt 2009 een veelbelovende basis voor 2010. Ik ga mij inspannen om de ingezette lijn door te trekken en u te kunnen blijven inspireren om rolstoeltoegankelijkheid in uw situatie een vanzelfsprekend onderdeel te laten vormen. Spreekt u me daar gerust voor aan!