Vaak wordt gedacht dat het aanpassen op rolstoeltoegankelijkheid veel kost. Het tegendeel is waar en blijkt telkens weer uit mijn rolstoeltoegankelijkheidstoetsingen. Een prima voorbeeld van een simpele oplossing voor een rolstoeltoegankelijkheidsprobleem trof ik afgelopen week aan.

De gemeente Beverwijk is eerder in dit blog als voorbeeld aangehaald. Uit alle voorbeelden blijkt dat men onvoldoende beseft wat voor een rolstoeler belangrijk is. Het gewoon aan een rolstoeler vragen -zoals met mijn toetsing- levert verrassende inzichten én vooral simpele oplossingen op.

Hieronder ziet u op de foto dat de bestrating ter plekke van de gehandicaptenparkeerplaats is opgehoogd, zodat de rolstoeler direct van de parkeerplaats het trottoir op kan rijden. Heel plezierig! Ware het niet, dat de afvalbak aan de verkeerde kant van het bankje is geplaatst, waardoor die handige oprit nu niet meer te gebruiken is………

Tips:

* toets uw plannen voor aanleg en/of aanpassing met een deskundige gebruiker om extra kosten voor optimalisatie achteraf te voorkomen

* ben heel specifiek in uw instructie voor de aanleg/plaatsing van een aanpassing. Niet iedereen overziet alle gevolgen van zijn/haar handelen voor de rolstoeltoegankelijkheid (in dit geval de uitvoerende medewerkers van Openbare Werken)

* leer de medewerkers op alle niveau’s in uw organisatie inspelen op rolstoelgebruikers. Met een bondige en motiverende sessie ‘bewustwording rolstoeltoegankelijkheid  kweken’ helpt u uw organisatie grote stappen verder. Zo gaat elke medewerker u helpen vooruit te kijken en kosten te besparen en is uw (rolstoel)klant u reuze dankbaar!