Als bij uw pand het hoogteverschil naar de entree te hoog is om directe rolstoeltoegang te bieden, wordt dat meestal opgelost met de aanleg van een hellingbaan. Om die hellingbaan veilig te laten gebruiken, zijn daarvoor eisen geformuleerd.

De hellingbaan die toegang biedt tot het Mercure Hotel Amsterdam Airport voldoet niet aan die eisen en is daardoor risicovol. Het gevaar schuilt in het ontbreken van voorzieningen om de rolstoeler óp de hellingbaan te houden.

Zoals u op de foto kunt zien, is er langs de hellingbaan geen opstaande rand aangebracht hetgeen wel vereist is. Gezien de hoogte van deze hellingbaan, dient bovendien een leuning aan beide zijden van de hellingbaan te worden aangebracht.

Naast het risico dat de rolstoeler loopt, is het niet op de juiste wijze aanbrengen van beveiliging natuurlijk ook een aansprakelijkheidsrisico. Alle reden dus om u hierin te verdiepen als u een hellingbaan bij uw pand gaat aanbrengen of het te controleren als u er nu al een heeft.

Tips:

* controleer de eisen die gesteld worden aan een hellingbaan zodat  deze ook veilig is

* neem het onderhoud en de controle van de hellingbaan op in de procedures in uw organisatie