Het is plezierig te ontdekken dat er in gemeenten steeds meer gehandicaptenparkeerplaatsen worden gecreëerd in het centrum. Bij het aanleggen van zo’n parkeerplaats is het van groot belang om verder te denken en de veiligheid van de rolstoeler in de gaten te houden.

Voorbeeld:
Een (vergrote) parkeerplaats voor gehandicapten aan de doorgaande weg door het centrum. Na het uitladen van de rolstoel wil ik de stoep op om naar de winkels te gaan. Omdat er echter geen oprit is gemaakt om het trottoir te betreden, word ik gedwongen om een lange afstand (zo’n 75 tot soms wel 100 meter) langs de drukke rijweg te rijden alvorens de oprit te bereiken. Heel gevaarlijk en niet wenselijk. Ik word immers niet opgemerkt door automobilisten die een parkeerplaats aan het zoeken zijn; zij zijn niet bedacht op een rolstoeler die langs de weg rijdt en kijken als het ware over mij heen.

Tip bij het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats:

uw gemeente wordt veiliger voor rolstoelers als u dichtbij de gehandicaptenparkeerplaats een toegang (oprit) maakt tot het trottoir.