Toegankelijkheid woningen door lift niet verbeterd

Woningbouwverenigingen en -corporaties zijn steeds op zoek om hun woningvoorraad [...]