Op deze pagina leest u wie onze opdrachtgevers zijn en met welk soort problemen ze bij ons aankloppen. Verder treft u een beschrijving aan van relaties die optimaal kunnen profiteren van de samenwerking met de Experts in Toegankelijkheid.

Voor welke opdrachtgevers werkt het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid?

Opdrachtgevers die advies vragen, willen mindervaliden toegang bieden tot hun locatie of openbare ruimte. Het zijn gemeenten, projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, (semi-)overheidsorganisaties, aannemers, hotel- en restauranteigenaren, winkelketens en detaillisten, ondernemers en particulieren, die zich realiseren dat daarin hun kansen en extra mogelijkheden liggen.

Bij onze opdrachtgevers zijn één of meerdere van deze onderwerpen aanleiding geweest contact op te nemen met de Experts in Toegankelijkheid:

 

Onze opdrachtgevers:

 • zijn zich bewust dat onnodige meerkosten voor aanpassingen worden bespaard wanneer in plannen en projecten vanaf het eerste moment rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid. Bovendien realiseren zij zich dat er in die fase nog alternatieven uitgewerkt kunnen worden, die het prachtige ontwerp van de openbare ruimte of een gebouw volledig tot z’n recht laten komen. Zij ondervangen daarmee tevens dat het oorspronkelijk ontwerp aanmerkelijk minder fraai wordt door aanpassingen achteraf.
 • willen hun aansprakelijkheids- en afbreukrisico zoveel mogelijk beperken en voorkomen daarom liever onveilige en gevaarlijke situaties voor mindervaliden in hun openbare ruimte of gebouwen. Zij zijn daardoor bereid de investeringen in toegankelijkheid te doen die nodig zijn om hun imago en hun rendement op peil houden.
 • vinden, vanuit hun voorbeeldfunctie en hun maatschappelijke betrokkenheid, dat iedereen onbelemmerd gebruik moet kunnen maken van de openbare ruimte en willen iedereen in hun pand kunnen verwelkomen. Zij willen inspelen op het toenemende aantal actief in de maatschappij functionerende mindervaliden en het groeiend aantal relaties dat door de vergrijzing gebruik maakt van een loophulpmiddel. Zij zijn zich bewust dat zij niemand mogen discrimineren en handelen daar ook naar.
 • nemen graag een medewerk(st)er met een beperking in dienst omdat die minder vaak ziek zijn, doorzetters blijken en extra aantrekkelijk zijn door de subsidie op hun loonkosten. Dat het daarvoor nodig is dat het pand toegankelijk is, vormt voor onze opdrachtgevers geen belemmering; zij selecteren hun bedrijfspand daar vaak zelfs op of passen het erop aan.
 • in de horeca, het hotelwezen en de detailhandel realiseren zich in deze economisch mindere tijden dat extra aanwas van hun doelgroep zeer welkom is en zij zetten zich graag in voor de 12% omzetverhoging die bereikt wordt door toegankelijkheid te bieden. Het feit dat bezoekers met een beperking meestal niet alleen komen, zien zij als een extra mogelijkheid om die omzetgroei nog verder positief te beïnvloeden.

 

“Voor de toetsing van een invalideplek in onze Max-zaal door het Instituut hadden we door een leverancier een oplossing laten uitwerken, en vroegen we ons af of dat qua logistiek en kosten wel de meest ideale was.
Door de toetsing is ons duidelijk geworden dat er nog andere opties waren die ook nog eens financieel aantrekkelijker waren. Nu hebben we van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid een goed alternatief aangereikt gekregen en hebben we een mooi rapport ontvangen met daarin de belangrijkste aandachtspunten.
De samenwerking hebben wij als zeer prettig en nuttig ervaren. We hebben straks een prettige invalideplek én een Miva-toilet die aan alle eisen voldoen.”
Sandrijn Dekkers, Melkweg - Amsterdam

Komt één van deze problemen u bekend voor?

Na de ingebruikname van de openbare ruimte of een gebouw blijkt het niet of onvoldoende toegankelijk te zijn en moet u achteraf extra krediet aanvragen bij de gemeenteraad of extra budget bij de opdrachtgever. Tussentijds extra budget realiseren na het afsluiten van een financiering kan lastig zijn. Er zijn aanpassingen nodig, die veel extra geld kosten en die het prachtige ontwerp geweld aandoen. Nog even los van alle rommel door de verbouwingen die de effectiviteit in uw organisatie danig verstoort.

Ontevreden opdrachtgevers eisen schadevergoeding omdat bij oplevering blijkt dat de beloofde toegankelijkheid in de praktijk niet waargemaakt wordt. Naast het extra werk en de aanpassingskosten om de situatie alsnog toegankelijk te maken, wordt u geconfronteerd met de eis tot vergoeding van de schade waarvoor de opdrachtgever u aansprakelijk stelt.

U heeft een talentvolle nieuwe medewerk(st)er op het oog die in een rolstoel zit, maar die kunt u niet aannemen omdat uw bedrijfspand niet toegankelijk is. Bovendien loopt u daarmee de subsidie mis, waarmee u zich aanzienlijke loonkosten kunt besparen.

Er is een ongeval gebeurd met een mindervalide in de openbare ruimte van uw gemeente of in uw gebouw doordat de wet- en regelgeving omtrent toegankelijkheid niet juist is toegepast. De negatieve publiciteit die daarmee gepaard gaat, brengt uw organisatie in diskrediet en dat is het laatste wat u nu kunt gebruiken.

Omdat uw panden niet toegankelijk zijn, verliest u rendement doordat ze langer te huur staan en er geen huurpenningen binnenkomen. Daar komt nog bij dat u kostbare aanpassingen moet laten doen om de panden verhuurbaar te maken, omdat steeds meer huurders medewerk(st)ers met een beperking in dienst nemen of bezoekers ontvangen die een loophulpmiddel gebruiken.

Uw externe advieskosten nemen meer en meer toe omdat uw medewerk(st)ers onvoldoende kennis en ervaring in huis hebben over toegankelijkheid. Nu u dit onderwerp door de maatschappelijke en politieke druk en de aanstaande ratificatie van het VN-verdrag wel op de agenda móet plaatsen, maakt u zich zorgen over de steeds verder stijgende kosten.

U heeft de kracht van de sociale media ervaren toen de klantonvriendelijkheid van uw organisatie ten opzichte van mindervaliden zich snel verspreidde onder een grote groep mensen. U beseft terdege dat u zich dat niet kunt permitteren en vindt het heel vervelend zo in de media te komen. U realiseert zich dat een flinke inspanning nodig is om het imago van uw organisatie weer op te vijzelen en uw sociale betrokkenheid te tonen.

Voordat ik de bouwtekening liet toetsen, heb ik het Informatiedocument Hellingbanen van het Instituut aangeschaft. Daaruit bleek dat er zoveel aspecten van belang zijn, dat ik het gevoel kreeg dat ik mijn tekening beter kon laten toetsen om zeker te zijn dat de hellingbaan -die aangelegd moet worden bij de nooduitgang voor uithuizing- gaat voldoen aan de eisen én goed bruikbaar is. Door de toetsing kreeg ik een veel simpeler oplossing aangedragen van het Instituut, die bovendien veiliger is en minder kost. De samenwerking met de Experts in Toegankelijkheid heb ik ervaren als professioneel. Ook merkte ik, dat professioneel en plezierig hand in hand kunnen gaan.
Ing. Anton Buurman, Adviseur Buurman, Adviseur Buurman

Een selectie uit de opdrachtgevers die u voorgingen:

 • bij evenementenlocatie Melkweg adviseerden we over een goede rolstoelplaats in de grote zaal, zodat ook rolstoelers met goed zicht op het podium van een concert kunnen genieten. Bovendien gaven we advies over aanpassing van het mindervalidentoilet. Enige tijd later mochten we als vervolg voor de andere zalen een advies over een goede rolstoelplaats uitwerken.
 • bij Google Nederland werden de medewerk(st)ers zich tijdens een ervaringssessie bewust wat leven met een beperking en toegankelijkheid inhoudt.
 •  gemeente Amsterdam die een rolstoelroute door het Amsterdamse Bos aanlegt zodat ook die doelgroep van dit prachtige bos kan genieten;
 • gemeente Amsterdam die 14 grote(re) sporthallen heeft laten toetsen op toegankelijkheid en uitgankelijkheid (vluchtveiligheid) voor mindervalide bezoekers;
 • ESA Ruimtevaartcentrum, Noordwijk die hun bezoekers graag rolstoelvriendelijk willen onthalen. Zowel de reguliere bezoekers als de duizenden die op open dagen hun locatie bezoeken;
 • een gemeente die ontdekt dat er te weinig invalidentoiletten in de stad zijn en ideeën wil om dat adequaat op te lossen;
 • SBT / ACTA, Amsterdam dat haar nieuwe gebouw heeft laten toetsen op rolstoeltoegankelijkheid;
 • Delta Projektontwikkeling dat haar masterplan en voorontwerp voor Park 20|20 op rolstoeltoegankelijkheid heeft laten toetsen;
 • een grote woningcorporatie die haar beleid op het gebied van toegankelijkheid ontwikkelt en vaststelt, ondersteund door de expertise en adviezen van de deskundigen van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid (NIvT);
 • een grote woningcorporatie die haar woningportefeuille laat toetsen op toegankelijkheid, zodat per woningtype vastligt welke mate van toegankelijkheid kan worden aangeboden aan de huurders;
 • woningcorporatie die in een discussie verwikkeld was met een invalide bewoner en dat met de onafhankelijke toetsing door de adviseur Toegankelijkheid van het NIvT heeft kunnen oplossen;
 • bouwmanagementbureau dat vóór de oplevering van een woningencomplex met facilitaire voorzieningen (huisarts, fysiotherapiepraktijk, buurtcafé, etc.) aan een grote opdrachtgever de puntjes op de i wil zetten en wil weten of aan alle aspecten van toegankelijkheid is gedacht;
 • Pathé Arena, Amsterdam Zuidoost; bioscoop die de rolstoeltoegankelijkheid wil optimaliseren;
 • een advocatenkantoor dat in een grachtenpand gevestigd is en een hellingbaan wil aanleggen voor haar mindervalide clientèle;
 •  voor architectenbureau BBHD verzorgden we een lezing over rolstoeltoegankelijkheid voor hun medewerk(st)ers
 • voor meerdere gemeenten verzorgden we een presentatie over de aandachtspunten voor het implementeren van toegankelijkheidsbeleid voor ambtenaren, raadsleden en andere betrokkenen.
 • particulieren die hun woning rolstoeltoegankelijk willen maken voor een familielid;
 • winkelketen die de toegankelijkheid wil vergroten om de bereikbare 12% meer omzet te krijgen;
 •  voor Gemeente Waalre toetsten we het ontwerp van het nieuwe stadhuis op toegankelijkheid
 •  voor Gemeente Den Bosch deden we een 0-meting toegankelijkheid van het historische stadhuis en adviseerden we over mogelijkheden om ook de trouwzaal daarin rolstoeltoegankelijk te maken. Nu kan er ook door rolstoelers getrouwd worden in de trouwzaal en/of kunnen aanwezigen in  rolstoel of met rollator erbij zijn.

 

Wilt u de toegankelijkheid optimaliseren?

De expertise van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid waarborgt de professionele aanpak. U verzekert zich van de beste oplossing tegen de laagste kosten door de unieke combinatie van vakmanschap, ondernemersgericht denken en praktische ervaring die de Experts in Toegankelijkheid u bieden.

 

Opdrachtgevers halen optimaal rendement uit de samenwerking met de Experts in Toegankelijkheid als zij zich herkennen in één of meer van de volgende uitgangspunten:

 • Onze opdrachtgevers zijn zich ervan bewust dat toegankelijkheid dermate specialistisch is, dat zij daarvoor een beroep doen op experts. Zij werken bij voorkeur met deskundigen die actief met hen meedenken en dat vanuit ondernemerschap doen. Zo weten zij zich verzekerd van oplossingen die adequaat én kostenefficiënt zijn. 
 • Onze opdrachtgevers weten dat de kost voor de baat uit moeten gaan. Zij zijn zich bewust dat zij veel kosten besparen als zij al in de vroegste fase van nieuwbouw of verbouw rekening houden met toegankelijkheid. Zij weten dat zij daarmee voorkomen dat zij na de oplevering verrast worden met hoge extra kosten voor aanpassingen en dat zij zich behoeden voor de vrijwel onmogelijke klus om er in een bestaande situatie toch nog iets moois en functioneels van te maken.
 • Onze opdrachtgevers stellen vast dat hun team veel uiteenlopende vragen over toegankelijkheid binnen krijgt, die zij alleen kunnen toetsen aan de huidige (onvolledige) wet- en regelgeving. Zij vinden het zeer waardevol vraagstukken voor een vakkundige en snelle toetsing aan de experts voor te kunnen leggen, zodat hoge faalkosten worden bespaard en de kennis en kunde van het team toeneemt.
 • Onze opdrachtgevers hechten grote waarde aan het op peil houden van de kennis van hun medewerk(st)ers. Zij investeren daarmee in de kwaliteit van hun team en het stelt hen in staat medewerk(st)ers aan de organisatie te binden. Gezien de vergrijzing en toenemende arbeidsparticipatie van mindervaliden wordt er steeds vaker aansprak gedaan op de kennis van het toegankelijk maken van de openbare ruimte en gebouwen. In de planologische, architectonische en bouwkundige opleidingen is slechts beperkt aandacht besteed aan toegankelijkheid. De bijscholing van hun medewerkers op dit onderwerp vinden zij daarom in de huidige maatschappelijke en economische situatie een must.

 

“We kijken nu heel anders naar iedere drempel en helling. De samenwerking met Denise Janmaat is van het begin heel plezierig en ontspannen verlopen. Zij kwam met de simpelste oplossingen waar we zelf nooit aan gedacht hadden.”
Désirée van Kalsbeek, directeur, Familiecamping ’t Noorder Sandt

Herkent u zichzelf hierin en wilt u werken aan de toegankelijkheid?

Leest u hier meer over onze werkwijze.