Op deze pagina leest u wie onze opdrachtgevers zijn en met welk soort problemen ze bij ons aankloppen. Verder treft u een beschrijving aan van relaties die optimaal kunnen profiteren van de samenwerking met de Experts in Toegankelijkheid.

Voor welke opdrachtgevers werkt het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid?

Opdrachtgevers die advies vragen, willen mindervaliden toegang bieden tot hun locatie of openbare ruimte. Het zijn gemeenten, projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, (semi-)overheidsorganisaties, aannemers, hotel- en restauranteigenaren, winkelketens en detaillisten, ondernemers en particulieren, die zich realiseren dat daarin hun kansen en extra mogelijkheden liggen.

Bij onze opdrachtgevers zijn één of meerdere van deze onderwerpen aanleiding geweest contact op te nemen met de Experts in Toegankelijkheid:

 

Onze opdrachtgevers:

  • zijn zich bewust dat onnodige meerkosten voor aanpassingen worden bespaard wanneer in plannen en projecten vanaf het eerste moment rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid. Bovendien realiseren zij zich dat er in die fase nog alternatieven uitgewerkt kunnen worden, die het prachtige ontwerp van de openbare ruimte of een gebouw volledig tot z’n recht laten komen. Zij ondervangen daarmee tevens dat het oorspronkelijk ontwerp aanmerkelijk minder fraai wordt door aanpassingen achteraf.
  • willen hun aansprakelijkheids- en afbreukrisico zoveel mogelijk beperken en voorkomen daarom liever onveilige en gevaarlijke situaties voor mindervaliden in hun openbare ruimte of gebouwen. Zij zijn daardoor bereid de investeringen in toegankelijkheid te doen die nodig zijn om hun imago en hun rendement op peil houden.
  • vinden, vanuit hun voorbeeldfunctie en hun maatschappelijke betrokkenheid, dat iedereen onbelemmerd gebruik moet kunnen maken van de openbare ruimte en willen iedereen in hun pand kunnen verwelkomen. Zij willen inspelen op het toenemende aantal actief in de maatschappij functionerende mindervaliden en het groeiend aantal relaties dat door de vergrijzing gebruik maakt van een loophulpmiddel. Zij zijn zich bewust dat zij niemand mogen discrimineren en handelen daar ook naar.
  • nemen graag een medewerk(st)er met een beperking in dienst omdat die minder vaak ziek zijn, doorzetters blijken en extra aantrekkelijk zijn door de subsidie op hun loonkosten. Dat het daarvoor nodig is dat het pand toegankelijk is, vormt voor onze opdrachtgevers geen belemmering; zij selecteren hun bedrijfspand daar vaak zelfs op of passen het erop aan.
  • in de horeca, het hotelwezen en de detailhandel realiseren zich in deze economisch mindere tijden dat extra aanwas van hun doelgroep zeer welkom is en zij zetten zich graag in voor de 12% omzetverhoging die bereikt wordt door toegankelijkheid te bieden. Het feit dat bezoekers met een beperking meestal niet alleen komen, zien zij als een extra mogelijkheid om die omzetgroei nog verder positief te beïnvloeden.

 

“Voor de toetsing van een invalideplek in onze Max-zaal door het Instituut hadden we door een leverancier een oplossing laten uitwerken, en vroegen we ons af of dat qua logistiek en kosten wel de meest ideale was.
Door de toetsing is ons duidelijk geworden dat er nog andere opties waren die ook nog eens financieel aantrekkelijker waren. Nu hebben we van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid een goed alternatief aangereikt gekregen en hebben we een mooi rapport ontv