Werkwijze 2017-01-03T10:58:11+00:00
De Experts in Toegankelijkheid adviseren en ondersteunen u bij het nemen van simpele en kostenefficiënte maatregelen die adequate toegankelijkheid realiseren, zodat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt terwijl u kosten bespaart. Op deze pagina leest u wat de resultaten zijn die u van de dienstverlening van de Experts in Toegankelijkheid mag verwachten, welke filosofie eraan ten grondslag ligt en wat ons anders maakt dan anderen.

Welke resultaten mag u verwachten van onze dienstverlening?

Als u de deskundigheid van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid inroept, wilt u concrete tips en adviezen die tot daadwerkelijke toegankelijkheid leiden. Wij helpen u de meest optimale situatie te creëren met zo min mogelijk moeite en tegen een zo laag mogelijk budget. Afhankelijk van uw situatie zijn de volgende resultaten mogelijk:

U beschikt over een zo compleet mogelijk programma van eisen, waardoor de uitgangspunten voor uw project ook met betrekking tot de toegankelijkheid helder zijn. Er hoeven daardoor minder concessies te worden gedaan aan het ontwerp; de ontwerper kan vrijuit zijn gang gaan. U bent blij dat de aanpassingen praktisch onzichtbaar kunnen worden weggewerkt in het geheel, waardoor het er prachtig uit komt te zien.

U houdt al in het vroegste stadium van de nieuw- of verbouwplannen rekening met de toegankelijkheid, waardoor u achteraf niet verrast wordt met kostbare aanpassingen die extra budget vragen en altijd leiden tot woekeren met de ruimte.

U scoort goed bij de risico-inventarisatie, want u voldoet aan de wet- en regelgeving (en zelfs aan meer dan dat) door de slimme oplossingen die zijn gekozen. Hierdoor voorkomt u aansprakelijkheidsclaims en imagoschade door ongevallen met rolstoelers.

U vergroot uw doelgroep met 12% nu u uw pand toegankelijk heeft gemaakt. En eigenlijk zelfs met meer dan die 12%, want een mindervalide is veelal niet alleen op pad. Een stimulans voor uw omzet, want deze klanten zijn vaak trouwe klanten en doen gericht hun bestedingen. Daardoor kunt u uw omzet zomaar aanzienlijk zien groeien, omdat u hen bovendien klantgericht behandelt en goede commerciële nazorg verricht.

U bent zichtbaar maatschappelijk verantwoord bezig en ontvangt daar ook de waardering voor. De positieve publiciteit is voor alle betrokkenen bij het project een welkom compliment en straalt ook positief af op uw organisatie.

Uw rendement op opdrachten neemt sterk toe, doordat die in 1 keer tot volle tevredenheid worden uitgevoerd en faalkosten nihil zijn. U heeft daardoor ook tijd om meer nieuwe opdrachten aan te nemen, waardoor uw rendement nog verder toeneemt.

U kunt uw team zo samenstellen als u zelf wilt. Zonder concessies neemt u de beste kandidaten aan, ook als deze in een rolstoel zitten of anderszins beperkingen hebben. Zij kunnen in uw pand onbelemmerd werken en omdat zij doorzetters zijn en u veelal loonkostensubsidie opleveren, heeft u een geweldige medewerk(st)er tegen relatief lage kosten.

Uw medewerk(st)ers kunnen door het volgen van de aanvullende opleidingen op het gebied van toegankelijkheid zelf de vele vragen en klachten oplossen. De kwaliteit van uw team neemt toe, uw medewerk(st)ers zijn trots op hun nieuw verworven specialisme en het bespaart u de kosten van het inhuren van externe expertise.

Onze missie en filosofie

Onze missie is het toegankelijk maken van Nederland, zodat mindervaliden zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij.

Onze filosofie is dat het toegankelijk maken op een slimme manier kan. Dan is het voor iedereen aantrekkelijk en maakt het alle betrokkenen blij.

  • Slim in de zin van kostenbeheersing, waardoor meer budget overblijft voor de vele wensen die er ook zijn;
  • Slim in de zin van oplossingen bedenken die ervoor zorgen dat het ontwerp tot zijn recht blijft komen;
  • Slim in de zin van het zo onzichtbaar mogelijk maken van de aanpassingen, zodat het lijkt alsof er geen aanpassingen zijn gedaan en er geen uitzonderingen nodig zijn;
  • Slim door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen automatisch rekening gaan houden met de toegankelijkheid, doordat zij zich bewust worden dat zij een bijdrage kunnen leveren die eigenlijk heel makkelijk te realiseren is;
  • Slim door professionals aanvullende opleidingen te bieden over toegankelijkheid, die hen in staat stellen het verschil te maken als zij hun werk uitvoeren. Daardoor wordt de inhuur van externe expertise tot een minimum beperkt.

Onze aanpak

Onze aanpak is flexibel en op uw wensen afgestemd. Onze adviseurs zijn gewend in uiteenlopende situaties en voor de meest uitdagende problemen een oplossing te vinden. Met een feilloos gevoel om op de juiste momenten door te vragen, zodat alle aspecten worden belicht.

Wij brengen toegankelijkheid terug tot een onderwerp dat u kansen en ruimte biedt. Een onderwerp dat weliswaar aandacht vraagt, maar u niet langer kopzorgen oplevert. U zult ervaren dat er veel speelruimte is om binnen de wet- en regelgeving tot aantrekkelijke oplossingen te komen en wij zoeken die grenzen graag op.

Wij streven naar oplossingen die meer opleveren dan u verwacht. Zodat u naast het realiseren van de toegankelijkheid de toegevoegde waarde ervaart in uw organisatie. Onze scherpe ogen die de analyse uitvoeren, zien namelijk vaak oplossingen die u behalve de verbeterde toegankelijkheid nog meer opleveren. We zijn zo vrij u die aspecten aan te reiken. Daardoor zijn ook anderen dan gebruikers met een beperking vaak blij met de aanpassingen en leveren ze u meerwaarde op.

Wij vertalen de vage en incomplete wet- en regelgeving naar werkbare oplossingen die tot daadwerkelijke toegankelijkheid leiden. U wilt niet alleen de schijn ophouden door de regels te volgen, maar uw bezoekers met een beperking ook echt welkom kunnen heten.

Wat maakt het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid uniek?

Een scherpe analyse en hoge mate van creativiteit zijn onze kracht. We voelen aan waar de echte knelpunten liggen, of ze nu op het fysieke, functionele of emotionele vlak liggen. Die belemmeringen nemen we uit de weg op een wijze die recht doet aan de betrokkenen.

Ons ondernemerschap zorgt voor een pragmatische aanpak, zodat kostenefficiënt wordt gewerkt. Zowel in de advisering van oplossingen als (desgewenst) in de uitvoering houden we het budget scherp in de gaten.

We delen graag onze kennis, zodat zoveel mogelijk professionals de aanvullende expertise van toegankelijkheid kunnen gaan toepassen. Daarmee hopen we onze missie (een toegankelijk Nederland) nog sneller te bereiken.

Wilt u nu aan de slag om de toegankelijkheid te optimaliseren?

Dat kan! Leest u hier meer over de advisering, cursussen en masterclasses.