De Experts in Toegankelijkheid adviseren en ondersteunen u bij het nemen van simpele en kostenefficiënte maatregelen die adequate toegankelijkheid realiseren, zodat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt terwijl u kosten bespaart. Op deze pagina leest u wat de resultaten zijn die u van de dienstverlening van de Experts in Toegankelijkheid mag verwachten, welke filosofie eraan ten grondslag ligt en wat ons anders maakt dan anderen.

Welke resultaten mag u verwachten van onze dienstverlening?

Als u de deskundigheid van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid inroept, wilt u concrete tips en adviezen die tot daadwerkelijke toegankelijkheid leiden. Wij helpen u de meest optimale situatie te creëren met zo min mogelijk moeite en tegen een zo laag mogelijk budget. Afhankelijk van uw situatie zijn de volgende resultaten mogelijk:

U beschikt over een zo compleet mogelijk programma van eisen, waardoor de uitgangspunten voor uw project ook met betrekking tot de toegankelijkheid helder zijn. Er hoeven daardoor minder concessies te worden gedaan aan het ontwerp; de ontwerper kan vrijuit zijn gang gaan. U bent blij dat de aanpassingen praktisch onzichtbaar kunnen worden weggewerkt in het geheel, waardoor het er prachtig uit komt te zien.

U houdt al in het vroegste stadium van de nieuw- of verbouwplannen rekening met de toegankelijkheid, waardoor u achteraf niet verrast wordt met kostbare aanpassingen die extra budget vragen en altijd leiden tot woekeren met de ruimte.

U scoort goed bij de risico-inventarisatie, want u voldoet aan de wet- en regelgeving (en zelfs aan meer dan dat) door de slimme oplossingen die zijn gekozen. Hierdoor voorkomt u aansprakelijkheidsclaims en imagoschade door ongevallen met rolstoelers.

U vergroot uw doelgroep met 12% nu u uw pand toegankelijk heeft gemaakt. En eigenlijk zelfs met meer dan die 12%, want een mindervalide is veelal niet alleen op pad. Een stimulans voor uw omzet, want deze klanten zijn vaak trouwe klanten en doen gericht hun bestedingen. Daardoor kunt u uw omzet zomaar aanzienlijk zien groeien, omdat u hen bovendien klantgericht behandelt en goede commerciële nazorg verricht.

U bent zichtbaar maatschappelijk verantwoord bezig en ontvangt daar ook de waardering voor. De positieve publiciteit is voor alle betrokkenen bij het project een welkom compliment en straalt ook positief af op uw organisatie.

Uw rendement op opdrachten neemt sterk toe, doordat die in 1 keer tot volle tevredenheid worden uitgevoerd en faalkosten nihil zijn. U heeft daardoor ook tijd om meer nieuwe opdrachten aan te nemen, waardoor uw rendement nog verder toeneemt.

U kunt uw team zo samenstellen als u zelf wilt. Zonder concessies neemt u de beste kandidaten aan, ook als deze in een rolstoel zitten of anderszins beperkingen hebben. Zij kunnen in uw pand onbelemmerd werken en omdat zij doorzetters zijn en u veelal loonkostensubsidie opleveren, heeft u een geweldige medewerk(st)er tegen relatief lage kosten.

Uw medewerk(st)ers kunnen door het volgen van de aanvullende opleidingen op het gebied van toegankelijkheid zelf de vele vragen en klachten oplossen. De kwaliteit van uw team neemt toe, uw medewerk(st)ers zijn trots op hun nieuw verworven specialisme en het bespaart u de kosten van het inhuren van externe expertise.

Onze missie en filosofie

Onze missie is het toegankelijk maken van Nederland, zodat mindervaliden zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij.

Onze filosofie is dat het toegankelijk maken op een slimme manier kan. Dan is het voor iedereen aantrekkelijk en maakt het alle betrokkenen blij.

  • Slim in de zin van kostenbeheersing, waardoor meer budget overblijft voor de vele wensen die er ook zijn;
  • Slim in de zin van