FAQ items aan het laden...

Word deskundig in toegankelijkheid door deze Masterclass

Waarom deze masterclass?

U kunt er niet meer omheen: elk gebouw, de openbare ruimte, het vervoer en het onderwijs, heel Nederland moet toegankelijk worden nu het VN-verdrag voor de gehandicapte mens is geratificeerd. Dat betekent niet dat nu meteen álles tegelijk verbouwd en aangepast moet worden; er is een Algemene Maatregel van Bestuur afgesproken. Die houdt in dat u wel continue moet toewerken naar de toegankelijkheid van uw vastgoed. En dat is een hele kluif.

Want wat is toegankelijkheid precies? Wat moet u precies aanpassen en hoe? Waar dient u rekening mee te houden? Hoe past u toekomstbestendig aan, zodat de kosten en de verbouwingen behapbaar blijven? Wat vragen fysieke en geestelijke beperkingen van bezoekers en gebruikers van uw gebouw en wat wordt er van u als vastgoedprofessional gevraagd?

In de opleiding is dit bij de meeste vastgoedprofessionals (nog) niet uitgebreid aan de orde geweest, vandaar deze Masterclass om u dit ook eigen te maken. U vergroot hiermee uw kennis, krijgt inzicht in de mogelijkheden om toegankelijkheid te realiseren en verstevigt uw expert-status.

logo verenigde naties

Voor wie

Professionals die zich bezighouden met vastgoed, in de breedste zin van het woord. Of u nu bij een gemeente of een universiteit op de vastgoedafdeling werkt, voor een woningcorporatie, een projectontwikkelaar of in het zorgvastgoed actief bent. De kennis en vaardigheden die u in deze Masterclass opdoet, zullen u elke dag van pas komen.

Deelnemers aan de Masterclass Toegankelijkheid zijn actief in uiteenlopende functies. Juist daardoor krijgen zij tijdens de Masterclass een goed inzicht in het brede kader dat voor toegankelijkheid zo essentieel is.

toetsing tekening toegankelijkheid

Wat u ontdekt en leert

Er wordt dieper ingegaan op wetgeving en richtlijnen zoals die bijvoorbeeld vermeld staan in het Bouwbesluit, het Handboek voor Toegankelijkheid, de NEN-norm 1814, et cetera. U ontdekt welke u wanneer hanteert en hoe u ze toepast.

Het wordt u aan de hand van voorbeelden duidelijk wat de juridische kanten van toegankelijkheid zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van aansprakelijkheid en imagoschade.

Als laatste belangrijke pijler wordt u bijgepraat over de brand- en vluchtveiligheidsaspecten die van belang zijn als u gebruikers met een beperking in uw gebouw heeft. De gebruiker met een kwetsbare gezondheid moet immers bij calamiteiten ook veilig kunnen vluchten en daarmee moet al bij het binnenlaten rekening zijn gehouden. De invloed op beslissingen bij nieuwbouw en verbouw komt u tegen in elke casus die wordt doorgenomen in de Masterclass.

U ontdekt door de praktische opzet van de Masterclass en de vele concrete cases hoeveel verschillende aspecten een rol spelen om toegankelijkheid te realiseren en kunt het daardoor na deze Masterclass ook veel beter overzien, inschatten en waarborgen.

handboek voor toegankelijkheid

Wat u met de Masterclass bereikt

U krijgt inzicht in het toegankelijk maken en houden van gebouwen. Daarbij kan fasering noodzakelijk zijn en leert u afgewogen keuzes maken. Daardoor is de realisatie van toegankelijkheid te budgetteren en plannen.

Aan de hand van uw eigen casus en die van de andere deelnemers ontdekt u dat een ander perspectief tot verrassende oplossingen kan leiden. De praktische opzet draagt bij aan het soepel leren hanteren van de wet- en regelgeving op een wijze die vooral het doel voorop stelt: toegankelijkheid voor iedereen.

U verstevigt uw positie als specialist op uw vakgebied. Nu elk gebouw toegankelijk dient te zijn of worden, wordt van u verlangd dat u dat meeneemt in de uitvoering van uw taak. Door uw deelname aan de Masterclass kunt u daaraan invulling geven.

Voor uw organisatie of opdrachtgever bent u na deze Masterclass de gesprekspartner bij wie men het onderwerp toegankelijkheid kan neerleggen. Het is bij u in vertrouwde handen, omdat u de reikwijdte kent en weet waar de aandachtspunten liggen.

Uitgebreide informatie over de Masterclass

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan de Masterclass is klein, maximaal 8 tot 10, waardoor uw eigen vragen en ervaringen uit de dagelijkse praktijk ook aan de orde komen. Daardoor bent u nog beter in staat om het geleerde direct in de praktijk te brengen en er uw voordeel mee te doen.

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Deelnemers brengen een eigen project/ontwerp/vraag in en nemen daarvoor tekeningen, voorlopige of definitieve ontwerpen mee.

Op verzoek wordt de Masterclass ook in-company georganiseerd. Maakt u gerust uw wensen kenbaar, dan werken we dat graag voor u uit.

Werkwijze

De Masterclass Toegankelijkheid bestaat uit een plezierige mix van kennisoverdracht, zelf ervaren en het toepassen van de kennis en ervaringen op een eigen project.

De didactische werkwijze wordt gekenmerkt door de volgende vormen: hoorcollege, discussiemomenten, casuïstiek en werkopdrachten. Er vindt geen toets plaats, doch bij voldoende participatie aan de Masterclass-elementen wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Na een maand vindt er een online terugkoppelingssessie van circa één uur plaats, waarin ervaringen worden uitgewisseld en gerezen vragen over de toepassing van het geleerde kunnen worden gesteld.

Doelen

 • U bent op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom toegankelijkheid in de breedste zin.

 • U weet welke aandachtspunten van doorslaggevend belang zijn om toegankelijkheid te realiseren.

 • U kunt een globale inschatting maken of er aansprakelijkheids-/veiligheidsrisico’s of juridische gevolgen zouden kunnen schuilen in een toegankelijkheidssituatie en weet hoe u zich daarover moet informeren om uw organisatie of opdrachtgever dat te besparen.

 • U kent de aspecten die de brand- en vluchtveiligheid beïnvloeden en weet wat u dient te regelen om die te waarborgen voor gebruikers met een kwetsbare gezondheid.

 • U heeft inzicht in de oplossingsrichtingen om toegankelijkheid te realiseren en heeft ervaren hoe vanuit verschillende perspectieven een oplossing bereikt kan worden.

 • U heeft ervaren hoe optimaliseren van de toegankelijkheid in de praktijk werkt en waarom het nodig is .

 • U weet waarover u praat als toegankelijkheid het onderwerp is en kunt het op z’n merites beoordelen.

Cursusleiding

De Masterclass wordt gegeven door de ervaren experts in toegankelijkheid uit het team van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, die het klappen van de zweep als het over toegankelijkheid en aanpassingen gaat al jarenlang en in velerlei vormen kennen. Zij verzorgen ieder vanuit hun specialistische achtergrond een onderdeel van de Masterclass. Zo maakt één van de architecten, de jurist met vastgoedspecialisatie in combinatie met toegankelijkheid, onze brandveiligheidsdeskundige en de specialist op het gebied van voorzieningen voor slechtzienden en blinden deel uit van het team dat deze Masterclass verzorgt onder leiding van directeur Denise Janmaat.

Door hun verschillende invalshoeken krijgt u een optimale mix aangeboden van jarenlange praktijkervaring en grote kennis van alles wat er bij toegankelijkheid komt kijken. De talloze opdrachten en projecten die zij al hebben uitgevoerd, zorgen ervoor dat zij weten wat u in de praktijk tegenkomt; zij hebben al voor ontelbare situaties handzame, goed passende én kostenefficiënte oplossingen uitgewerkt waaruit zij graag voorbeelden met u zullen delen.

Waar 

cursus locatie

De Masterclass vindt plaats in ons kantoor in Heemskerk. Het ligt direct aan de afrit van de A9. Naast het pand bevinden zich voldoende gratis parkeerplaatsen. Ook per openbaar vervoer is onze locatie goed bereikbaar. De bushalte ligt op circa 13 minuten lopen of u neemt een taxi vanaf station Uitgeest (5 minuten rijden).

De definitieve locatiegegevens en informatie over de voorbereiding ontvangt u tijdig voor de datum van de Masterclass.

Cursusdata

De Masterclass Toegankelijkheid voor Vastgoedprofessionals is verdeeld over twee dagen: maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020. U bent op beide dagen vanaf 09.00 uur van harte welkom; om 09.30 uur precies start het programma. Door de mix van theorie en praktijk bent u de hele dag actief aan het werk met de onderwerpen. Iedere deelnemer neemt tenminste één casus mee, zodat u veel nieuwe inzichten verwerft vanuit diverse invalshoeken.

De inwendige mens wordt versterkt door een goed verzorgde lunch die is inbegrepen. Tussendoor staat de hele dag koffie/thee en water voor u klaar en zijn er lekkere versnaperingen.

Rond 17.00 uur gaat u naar huis met een schat aan kennis en informatie. U heeft met alle opgedane kennis en de vele nieuwe inzichten over toegankelijkheid verbreding en verdieping aangebracht aan uw professionaliteit.

Na een maand vindt er een online terugkoppelingssessie van circa één tot anderhalf uur plaats, waarin ervaringen worden uitgewisseld en gerezen vragen over de toepassing van het geleerde kunnen worden gesteld.  De datum daarvan wordt samen met de deelnemers bepaald. 

Inschrijven Masterclass Toegankelijkheid voor Vastgoedprofessionals op 9 en 10 maart 2020

Uw investering in de verbreding en verdieping van uw expertise

Tijdens deze Masterclass staat een combinatie van theorie en toepassen centraal. We werken daarom met kleine groepen van maximaal zes tot acht deelnemers. U zult mede daardoor merken dat het rendement van deze Masterclass Toegankelijkheid voor Vastgoedprofessionals hoog is. Niet alleen omdat u veel makkelijker in staat zult zijn om te voldoen aan de vraag uit uw organisatie of van uw opdrachtgever, maar ook omdat u aanzienlijke kosten bespaart doordat u zelf meer kennis en inzicht heeft.

Uw investering in de Masterclass Toegankelijkheid bedraagt EUR 997,– exclusief 21% BTW (EUR  1.206,37 inclusief 21% BTW). Dit bedrag is inclusief onbeperkt koffie, thee, water en versnaperingen en een goed verzorgde lunch op beide dagen. Ook de deelname aan de online terugkoppelingssessie is inbegrepen.

Als u nog twijfelt, bedenkt u zich dan eens:

  • wat het u (en uw organisatie of opdrachtgever) kost als u toegankelijkheid niet in uw pakket heeft, er faalkosten zijn of onherstelbare ontoegankelijke situaties ontstaan;
  • hoe vaak u nog extern advies wilt moeten inwinnen tegen aanzienlijke kosten in plaats van zelf de juiste inschatting te kunnen maken;
  • wat u wint aan positie binnen uw organisatie en/of bij uw opdrachtgevers als u op het gebied van toegankelijkheid gefundeerd mee kunt praten en een waardevolle gesprekspartner bent.
Inschrijven Masterclass Toegankelijkheid voor Vastgoedprofessionals op 9 en 10 maart 2020

Nog 7 plekken beschikbaar!

Als u op de genoemde datum/data niet kunt en/of ook over andere Masterclasses geïnformeerd wilt worden, kunt u zich hier als geïnteresseerde laten noteren. U ontvangt dan als eerste bericht zodra er nieuws te melden is. U hebt dan de mogelijkheid om direct uw plaats zeker te stellen.