FAQ items aan het laden...

Hoe u langer thuis wonen mogelijk maakt en reguleert

Waarom deze Cursus?

In elk woningencomplex speelt inmiddels dezelfde vraag: hoe kunnen we de bewoners met een afnemende, kwetsbare gezondheid langer veilig thuis laten wonen? Vragen die dan rijzen gaan over de toegankelijkheid van het gebouw en de woonomgeving, de faciliteiten die nodig zijn om dat te waarborgen en welke gevolgen het hogere aantal bewoners met een kwetsbare gezondheid heeft op de brand- en vluchtveiligheid. En: niet geheel onbelangrijk, hoe reguleert u dat op een juridisch verantwoorde wijze.

Nu de overheid steeds verder terugtreedt, gemeenten steeds minder bijdragen in voorzieningen en de gebouwen niettemin anders gebruikt en belast worden, vraagt het veel van de VVE en de beheerder. De benodigde kennis over toegankelijkheid ontbreekt, de extra eisen die aan de brand- en vluchtveiligheid gesteld moeten worden zijn veelal (nog) onbekend of ontoereikend.

Aan de andere kant ligt er door de ratificatie van het VN-verdrag voor de gehandicapte mens wel een plicht. Nederland moet toegankelijk worden. Dat betekent niet dat nu meteen álles tegelijk verbouwd en aangepast moet worden; er is een Algemene Maatregel van Bestuur afgesproken. Die houdt in dat u wel continue moet toewerken naar de toegankelijkheid van uw woongebouwen. En dat is een hele kluif.

Vooral nu blijkt dat door uitspraken van het College van de Rechten van de Mens een onduidelijke situatie voor de VVE en haar beheerder ontstaat, waarop u toch geacht wordt te reageren. Wat moet en waar zit de ruimte? Hoe gaat u met zo’n uitspraak om en wat dient u in uw VVE’s te organiseren en reguleren?

In de opleiding is dit bij de VVE-professionals (nog) niet aan de orde geweest, vandaar deze Cursus om u dit ook eigen te maken. U vergroot hiermee uw kennis, krijgt inzicht in de mogelijkheden om toegankelijkheid en vluchtveiligheid van kwetsbare personen te realiseren en verstevigt uw expert-status.

logo verenigde naties

Voor wie

Voor VVE-beheerders die willen kunnen inspelen op de veranderingen in wonen en leven. Die zien dat de oudere bewoners in hun wooncomplexen steeds langer thuis moeten blijven wonen, een toenemende zorgvraag hebben met daaraan gekoppeld andere eisen aan hun woning en woongebouw. Of u nu kleine(re) of grote(re) complexen beheert, één enkele of een groot aantal, er hoeft zich maar één bewoner te melden met een toegankelijkheidsvraag (scootmobiel, rollator/rolstoel, sleutelkastje) en u heeft met de nieuwe wet- en regelgeving te maken.

Voor VVE-beheerders die weten dat de wet hen verplicht om hun complexen toegankelijk te maken en zich afvragen wat precies van hen verwacht en geëist wordt, hoe zij daar adequaat mee om kunnen gaan en hun VVE’s goed in kunnen adviseren.

De kennis en vaardigheden die u in deze Cursus opdoet, zullen u elke dag van pas komen. U krijgt inzicht in het brede kader dat voor toegankelijkheid en vluchtveiligheid zo essentieel is.

Wat u ontdekt en leert

Er wordt dieper ingegaan op wetgeving en richtlijnen zoals die bijvoorbeeld vermeld staan in het Bouwbesluit, het Handboek voor Toegankelijkheid, de NEN-norm 1814, et cetera. U ontdekt welke u wanneer hanteert en hoe u ze toepast.

Het wordt u aan de hand van voorbeelden duidelijk wat de juridische kanten van toegankelijkheid zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van aansprakelijkheid en imagoschade.

Als laatste belangrijke pijler wordt u bijgepraat over de brand- en vluchtveiligheidsaspecten die van belang zijn als u gebruikers met een beperking in uw gebouw heeft. De gebruiker met een kwetsbare gezondheid moet immers bij calamiteiten ook veilig kunnen vluchten en daarmee moet al bij het binnenlaten rekening zijn gehouden. De invloed op uw advisering en voorstellen ter bespreking met een bestuur of in de ALV worden u met elke casus tijdens de Cursus duidelijk.

U ontdekt door de praktische opzet van de Cursus en de vele concrete cases hoeveel verschillende aspecten een rol spelen om toegankelijkheid te realiseren en kunt het daardoor na deze Cursus ook veel beter overzien, inschatten en waarborgen.

handboek voor toegankelijkheid

Wat u met de Cursus bereikt

U krijgt inzicht in het toegankelijk maken en houden van uw wooncomplexen. Daarbij kan fasering noodzakelijk zijn en leert u afgewogen keuzes maken.  Om te zorgen dat iedere eigenaar/bewoner kan overzien wat toegankelijkheid voor hun VVE betekent, krijgt u vooral ook informatie en argumenten aangereikt om u daarin te ondersteunen. Het maakt het u makkelijker om dit soms toch heikele onderwerp te agenderen en in de ALV te bespreken.

De praktische opzet draagt bij aan het soepel leren hanteren van de wet- en regelgeving op een wijze die vooral het doel voorop stelt: toegankelijkheid voor iedereen.

U verstevigt uw positie als specialist op uw vakgebied. Nu elk gebouw toegankelijk dient te zijn of worden, wordt van u verlangd dat u dat meeneemt in de uitvoering van uw taak. Door uw deelname aan de Cursus kunt u daaraan invulling geven.

Voor uw organisatie of opdrachtgever bent u na deze Cursus de gesprekspartner bij wie men het onderwerp toegankelijkheid kan neerleggen. Het is bij u in vertrouwde handen, omdat u de reikwijdte kent en weet waar de aandachtspunten liggen. Bovendien weet u wat u verantwoord zelf kunt doen en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Uitgebreide informatie over de Cursus

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan de Cursus is maximaal 15, waardoor uw eigen vragen en ervaringen uit de dagelijkse praktijk ook aan de orde komen. Daardoor bent u nog beter in staat om het geleerde direct in de praktijk te brengen en er uw voordeel mee te doen.

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Juist door voorbeelden uit uw eigen praktijk te koppelen aan wat u van de diverse inleiders leert, haalt u maximaal rendement uit deze Cursus.

Op verzoek wordt de Cursus ook in-company georganiseerd. Maakt u gerust uw wensen kenbaar, dan werken we dat graag voor u uit.

Werkwijze

De Cursus bestaat uit een plezierige mix van kennisoverdracht vanuit diverse invalshoeken door onze experts.

De didactische werkwijze wordt gekenmerkt door de volgende vormen: hoorcollege, discussiemomenten, casuïstiek. Er vindt geen toets plaats, doch bij voldoende participatie aan de Cursus-elementen wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Doelen

  • U bent op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom toegankelijkheid in de breedste zin.

  • U weet welke aandachtspunten van doorslaggevend belang zijn om toegankelijkheid in een woongebouw te realiseren.

  • U kunt een globale inschatting maken of er aansprakelijkheids-/veiligheidsrisico’s of juridische gevolgen zouden kunnen schuilen in een toegankelijkheidssituatie en weet hoe u zich daarover moet informeren om uw organisatie of opdrachtgever dat te besparen.

  • U kent de aspecten die de brand- en vluchtveiligheid beïnvloeden en weet wat u dient te regelen om die te waarborgen voor bewoners en bezoekers met een kwetsbare gezondheid.

  • U heeft inzicht in de oplossingsrichtingen om toegankelijkheid te realiseren en heeft ervaren hoe vanuit verschillende perspectieven een oplossing bereikt kan worden.

  • U heeft ervaren hoe optimaliseren van de toegankelijkheid in de praktijk werkt en waarom het nodig is .

  • U weet waarover u praat als toegankelijkheid het onderwerp is en kunt het op z’n merites beoordelen.

Cursusleiding

De Cursus wordt gegeven door de ervaren experts in toegankelijkheid uit het team van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, die het klappen van de zweep als het over toegankelijkheid en aanpassingen gaat al jarenlang en in velerlei vormen kennen. Zij verzorgen ieder vanuit hun specialistische achtergrond een onderdeel van de Cursus. Zo maakt één van de bouwkundigen of architecten, de jurist met vastgoedspecialisatie in combinatie met toegankelijkheid en onze brandveiligheidsdeskundige deel uit van het team dat deze Cursus verzorgt onder leiding van directeur Denise Janmaat.

Door hun verschillende invalshoeken krijgt u een optimale mix aangeboden van jarenlange praktijkervaring en grote kennis van alles wat er bij toegankelijkheid komt kijken. De talloze opdrachten en projecten die zij al hebben uitgevoerd, zorgen ervoor dat zij weten wat u in de praktijk tegenkomt; zij hebben al voor ontelbare situaties handzame, goed passende én kostenefficiënte oplossingen uitgewerkt waaruit zij graag voorbeelden met u zullen delen.

Waar 

cursus locatie

De Cursus vindt plaats in ons kantoor in Heemskerk. Het ligt direct aan de afrit van de A9. Naast het pand bevinden zich voldoende gratis parkeerplaatsen. Ook per openbaar vervoer is onze locatie goed bereikbaar. De bushalte ligt op circa 13 minuten lopen of u neemt een taxi vanaf station Uitgeest (5 minuten rijden).

De definitieve locatiegegevens en informatie over de voorbereiding ontvangt u tijdig voor de datum van de Cursus.

Cursusdata

De Cursus Toegankelijkheid voor VVE-beheerders vindt plaats op donderdag 16 april 2020. U bent die dag vanaf 09.00 uur van harte welkom; om 09.30 uur precies start het programma. Door de mix van theorie en praktijk bent u de hele dag actief aan het werk met de onderwerpen.

De inwendige mens wordt versterkt door een goed verzorgde lunch die is inbegrepen. Tussendoor staat de hele dag koffie/thee en water voor u klaar en zijn er lekkere versnaperingen.

Rond 17.00 uur gaat u naar huis met een schat aan kennis en informatie. U heeft met alle opgedane kennis en de vele nieuwe inzichten over toegankelijkheid verbreding en verdieping aangebracht aan uw professionaliteit.

Inschrijven Cursus Toegankelijkheid voor VVE-beheerders op 16 april 2020

Uw investering in de verbreding en verdieping van uw expertise

Tijdens deze Cursus staat centraal dat u informatie over toegankelijkheid en vluchtveiligheid krijgt, ontdekt hoe u die kunt toepassen en gevoel krijgt bij de kaders en mogelijkheden. We werken daarom met een groep van maximaal 15 deelnemers. U zult mede daardoor merken dat het rendement van deze Cursus Toegankelijkheid voor VVE-beheerders hoog is. Niet alleen omdat u veel makkelijker in staat zult zijn om te voldoen aan de vraag uit uw organisatie of van uw VVE, maar ook omdat u aanzienlijke kosten bespaart doordat u zelf meer kennis en inzicht heeft.

Uw investering in de Cursus Toegankelijkheid bedraagt EUR 397,– exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief onbeperkt koffie, thee, water en versnaperingen en een goed verzorgde lunch.

Als u nog twijfelt, bedenkt u zich dan eens:

  • wat het u (en uw organisatie c.q. VVE) kost als u toegankelijkheid niet in uw pakket heeft, er (vlucht-)veiligheids- en wellicht zelfs aansprakelijkheidsrisico’s ontstaan;

  • hoe u de toenemende vraag over toegankelijkheid in goede banen gaat leiden als u zelf niet beschikt over de kennis en informatie om daar gefundeerd richting en sturing aan te kunnen geven en wat u dat kost;

  • wat u wint aan positie binnen uw organisatie en/of bij uw VVE’s als u op het gebied van toegankelijkheid gefundeerd mee kunt praten en een waardevolle gesprekspartner bent.

Inschrijven Cursus Toegankelijkheid voor VVE-beheerders op 16 april 2020

Nog 7 plekken beschikbaar!

Als u op de genoemde datum/data niet kunt en/of ook over andere cursusdata geïnformeerd wilt worden, kunt u zich hier als geïnteresseerde laten noteren. U ontvangt dan als eerste bericht zodra er nieuws te melden is. U hebt dan de mogelijkheid om direct uw plaats zeker te stellen.