Dit blog besteedt veelal aandacht aan permanente situaties, doch ook semi-permanente locaties verdienen aandacht qua rolstoeltoegankelijkheid. Daarom in dit blog een voorbeeld van een strandpaviljoen waarvan het terras ondanks de aanzienlijke hoogteverschillen prima rolstoeltoegankelijk is.

Het strand zelf is voor een rolstoeler nu eenmaal niet toegankelijk, maar genieten van het strand en de zee wordt bij dit strandpaviljoen (Zoomers in Castricum aan Zee) prima mogelijk gemaakt.

Al bij de ingang wordt het hoogteverschil overbrugd met een rijplaat en dat wordt elders op het terras op dezelfde wijze gedaan, zie ook de foto’s.

Rolstoeltoegankelijk strandpaviljoen

Rolstoeltoegankelijk strandpaviljoen

Rolstoeltoegankelijk terras strandpaviljoen

Ook verder op het terras rijplaten

In een dergelijke locatie zijn vaak de doorgangen wat smaller of kunnen bochten minder makkelijk gemaakt worden. Dat is hier goed voorzien door als het ware een route te creeëren, waar die obstakels niet of slechts beperkt voorkomen en opgelost kunnen worden.

Tips voor het inrichten van semi-permanente locaties:

  • betrek ook de rolstoeltoegankelijkheid van de semi-permanente locatie in de bouwvoorbereiding
  • de soms aanzienlijke hoogteverschillen zijn met rijplaten weliswaar meestal te overbruggen, doch daarbij is het wel van belang dat u de hellingshoek in de gaten houdt
  • niet alleen de toegang van een semi-permanente locatie dient veelal te worden aangepast, bent u ook alert op de overige overgangen van het ene naar het andere deel van de semi-permanente bouw, daarin kunnen aanzienlijke verschillen optreden die overbrugd dienen te worden.