FAQ items aan het laden...

Word deskundig in woningaanpassingen

Waarom deze cursus?

Toegankelijkheid in zijn algemeenheid wordt steeds belangrijker en is een verplichting nu het VN-verdrag voor de gehandicapte mens is geratificeerd. Ook de wijziging van het overheidsbeleid, waardoor mensen langer zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen, zorgt voor veranderende eisen die aan de woonomgeving (moeten) worden gesteld.

Daarnaast zijn mensen om diverse redenen op zoek naar een andere woning of willen ze weten of de huidige woning langdurig geschikt is bij vermindering van de mobiliteit of toename van de zorgbehoefte.

In de opleiding is dit bij de meesten niet uitgebreid aan de orde geweest, vandaar deze mogelijkheid om u dit ook eigen te maken. Het vergroot uw mogelijkheden en verstevigt uw expert-status.

logo verenigde naties

Voor wie

Deze post HBO-cursus is specifiek gericht op ergotherapeuten die betrokken zijn of willen worden bij de bouwkundige beoordeling of een woning al dan niet geschikt is of geschikt is te maken voor een gebruiker met een beperking.

U heeft geen bouwkundige achtergrond nodig; deze cursus borduurt voort op uw eigen opleiding en geeft u de tools om de juiste beoordeling te maken.

Uw huidige kennis en ervaring wordt vooraf in kaart gebracht door middel van een schriftelijke intake, zodat de Cursus optimaal afgestemd kan worden op de deelnemers.

toetsing tekening toegankelijkheid

Wat u leert

Tijdens de cursus leert u wat toegankelijkheid in een breder kader inhoudt. Naast hetgeen u in uw opleiding heeft geleerd, wordt er aandacht besteed aan het lezen en interpreteren van bouwkundige tekeningen en plattegronden, maten en oppervlakten die noodzakelijk zijn voor het functioneren vanuit een rolstoel, met een rollator of scootmobiel. Ook de specifieke aspecten voor mensen met een visuele of auditieve handicap of dementerenden komen aan bod.

Er wordt dieper ingegaan op wetgeving en richtlijnen zoals die bijvoorbeeld vermeld staan in het Bouwbesluit, het Handboek voor Toegankelijkheid, de NEN-norm 1814, et cetera. U ontdekt welke u wanneer hanteert en hoe u ze toepast.

Naast woningen komt ook de toegankelijkheid van woongebouwen aan de orde, zodat u in uw advisering de aandachtspunten kent die nodig zijn om ook daarover een goed gefundeerd advies uit te brengen dat rekening houdt met alle verplichtingen en aansprakelijkheden die voor een woongebouw gelden. Het is immers belangrijk dat uw cliënt de woning goed kan bereiken. En natuurlijk ook of het gebouw de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld een scootmobiel te stallen. U leert met welke maten u dat kunt berekenen en welke regelgeving erop van toepassing is.

Aan het woongebouw is de openbare ruimte verbonden: de woonomgeving (hoe iemand er kan komen). Reden om u ook daarover de basiskennis in deze cursus te laten opdoen.

handboek voor toegankelijkheid

Als laatste belangrijke pijler wordt u bijgepraat over de brand- en vluchtveiligheidsaspecten die van belang zijn in uw advisering over een woning en/of woongebouw. De cliënt met een kwetsbare gezondheid moet immers bij calamiteiten ook veilig kunnen vluchten en daarmee moet al bij de aanpassing rekening zijn gehouden. Zeker bij advisering over het gebruik en de stalling van scootmobielen is kennis en ervaring over de toepassing van de nieuwste inzichten en richtlijnen van belang.

Wat u met de cursus bereikt

Met de opgedane kennis en inzichten die u opdoet in deze cursus, wint uw advisering aan kwaliteit en onderbouwing, zodat u voor uw opdrachtgever van nog grotere waarde kunt zijn.

Cliënten die de juiste keuze willen maken bij het kiezen van een nieuwe woning of het afwegen of zij met aanpassingen in hun huidige woning kunnen blijven wonen, zullen tevreden zijn door de gedegen rapportage en onderbouwing die u hen kunt bieden.

Voor mij is het een geweldige leerervaring!

Je leert op je eigen niveau doordat de leerstof en de manier van lesgeven wordt aangepast naar het niveau van de deelnemers.  Je wordt uitgedaagd om verder te kijken dan wat je gewend bent.

Wat mij betreft een echte aanrader!

Hanne, ergotherapeut (Antwerpen)

Uitgebreide cursusinformatie

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan de cursus is klein, maximaal 8 tot 10, waardoor er aandacht is voor persoonlijke vragen of ervaringen. Daardoor bent u nog beter in staat om het geleerde direct in de praktijk te brengen en er uw voordeel mee te doen.

De didactische werkwijze wordt gekenmerkt door de volgende vormen: hoorcollege, discussiemomenten, casuïstiek en werkopdrachten. Er vindt geen toets plaats, maar bij voldoende participatie aan de cursuselementen wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Doelen

 • U kunt bouwkundige tekeningen lezen en zelf een bouwkundige schets maken

 • U bent op de hoogte met de wet- en regelgeving rondom toegankelijkheid in de breedste zin

 • U kunt beoordelen of een woning, woongebouw en woonomgeving geschikt is voor een gebruiker met een rollator, rolstoel of scootmobiel

 • U kunt beoordelen op welke aspecten een woning of woongebouw getoetst en op welke manier aangepast dient worden

 • U kunt beoordelen in welke mate de woning ruimte biedt om ADL-hulp te bieden

 • U hebt inzicht in aspecten rond het wonen met een visuele of auditieve handicap

 • U kunt beoordelen of een hulpmiddel zoals een driewielfiets, scootmobiel et cetera veilig gestald kan worden, rekening houdend met aansprakelijkheids- en veiligheidsrisico’s.

Inhoud cursus

Module 1: Dagcursus 7 uur

 • Basisbeginselen van bouwkundige tekeningen lezen en interpreteren
 • Bouwkundige schetsen maken met computersoftware

U gaat praktisch aan de slag en maakt al uw eerste schets.

Module 2: Dagcursus 7 uur

 • Ontwikkeling toegankelijkheid in Nederland
 • Toelichting verschillen Handboek voor Toegankelijkheid, NEN1814, VACpunt Wonen, Woonkeur, Bouwbesluit en de toepassing ervan
 • Terminologie en toelichting: kangoeroewoningen, rolstoelwoningen, MIVA e.a.
 • Specifieke eisen gesteld aan een woning voor mensen met een beperking
 • Specifieke eisen gesteld aan een woongebouw voor mensen met een beperking
 • Specifieke eisen gesteld aan de openbare ruimte voor mensen met een beperking

In de vorm van een casus brengt u het geleerde in de praktijk. U leert werken met de uitgangspunten en criteria. Praktisch en interactief.

Module 3: Dagcursus 7 uur

 • Opstellen van een programma van eisen voor een rolstoelwoning of levensloopgeschikte woning en de resultaten in de cursusgroep bespreken

Onder begeleiding van de cursusleiding gaat u zelfstandig een uitwerking maken, waarin alle aspecten die u heeft geleerd in de eerste twee modules worden meegenomen. In de groepsgewijze nabespreking leert u naast de feedback op uw uitwerking ook veel van de verschillende invalshoeken die uw mede-cursisten hebben gekozen.

Module 4: Huiswerk 7 uur, dagcursus 7 uur (samen 14 uur)

 • Voorbereiding/huiswerk: casus van een uitgebreide woningaanpassing opstellen vanuit eigen praktijkervaring en de bevindingen verwerken in een verslag, waarin het geleerde in de eerdere modules is toegepast (huiswerk: 7 uur)
 • Feedback op het gemaakte verslag van een uitgebreide woonaanpassing bespreken op de cursuslocatie en verwerken van de feedback inclusief eventuele bouwkundige schets in het verslag (7 uur)

Totaal: 35 uur

Studiepunten/accreditatiepunten (ADAP): 35

Cursusleiding

Rob de Vroege

Rob de Vroege rondde zijn opleiding ergotherapie af in 1985. Hij is al ruim 30 jaar werkzaam als ergonomisch adviseur rond woningaanpassingen. De laatste jaren voornamelijk vanuit een landelijk werkend medisch adviesbureau in het kader van de Wmo en vanuit het NIvT voor woningbouwverenigingen, VVE’s, gemeenten, bedrijven, organisaties en particuliere opdrachtgevers. Hij kent de mogelijkheden vanuit de wetgeving van binnen en buiten, weet hoe bijvoorbeeld gemeenten het voorstel het liefst aangeleverd krijgen én, voor u het meest belangrijk, hij weet wat de ergotherapeut in huis heeft en hoe hij kan bijdragen om u die expertise goed onderbouwd en professioneel uitgewerkt over te laten brengen op de partijen waarmee u werkt. Daarmee versterkt u uw positie als deskundige gesprekspartner.

Denise Janmaat

Denise Janmaat is directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. Zij heeft haar sporen verdiend in diverse branches als consultant en projectleider, variërend van bouw, transport, logistiek en facility management. Haar jarenlange (inter)nationale ervaring, opgedaan in vele bedrijven, en haar grote kennis van de genoemde taakgebieden zorgen ervoor dat zij de vertaalslag van toegankelijkheid heel praktisch kan maken binnen de kaders van wet- en regelgeving, doch waar dat nodig is ook goed buiten die lijnen kan kleuren. Omdat zij zelf door een ongeval al 26 jaar afhankelijk is van een rolstoel, weet zij uit eigen ervaring hoe hard het nodig is om toegankelijkheid goed te regelen.

Waar

cursus locatie

De cursusdagen vinden plaats in ons kantoor in Heemskerk. Het ligt direct aan de afrit van de A9. Naast het pand bevinden zich voldoende gratis parkeerplaatsen. Ook per openbaar vervoer is onze locatie goed bereikbaar. De bushalte ligt op circa 13 minuten lopen of u neemt een taxi vanaf station Uitgeest (5 minuten rijden).

De cursusruimte is corona-proof met luchtverversing en een luchtreiniger met Hepa-filters die ook virussen en bacteriën doodt, open deur naar buitenruimte en anderhalve meter afstand aan de cursustafels.

Wanneer

De Cursus Woningaanpassingen voor Ergotherapeuten is verdeeld over vier dagen (data zie hieronder). U bent vanaf 09.00 uur van harte welkom; om 09.30 uur precies start het programma. Door de mix van theorie en praktijk bent u de hele dag actief aan het werk met de onderwerpen. Iedere deelnemer neemt een casus mee, zodat u veel nieuwe inzichten verwerft vanuit diverse invalshoeken.

De inwendige mens wordt versterkt door een goed verzorgde lunch die is inbegrepen. Tussendoor staat de hele dag koffie/thee en water voor u klaar en zijn er lekkere versnaperingen.

Rond 17.00 uur gaat u naar huis met een schat aan kennis en informatie. U kunt met alle opgedane kennis en de vele nieuwe inzichten uw adviezen over woningenaanpassingen makkelijker én gestoeld op uitgebreide expertise ontwerpen, adviseren en (laten) uitvoeren.

De data voor de tweede cursus in 2021 (W7) zijn:

Dinsdag 25 mei 2021

Maandag 31 mei 2021

Dinsdag 15 juni 2021

Dinsdag 29 juni 2021

Er is nu nog slechts 1 plaats beschikbaar

Investering

Het tarief voor deze verdieping van uw kennis en ervaring bedraagt EUR 1.297,– exclusief BTW (EUR 1.569,37 inclusief BTW), inclusief de hele dag koffie/thee/water en versnaperingen en een goed verzorgde lunch op alle vier cursusdagen. Per studiepunt betekent dat een investering van slechts EUR 37,06 exclusief BTW.

U zult ervaren dat u met de opgedane kennis en inzichten in uw dagelijkse praktijk veel sneller en effectiever een advies voor een woningaanpassing kunt uitwerken en tevens een gedegen onderbouwing in uw advies kunt opnemen. Daarmee verstevigt u uw expert-status en zorgt u bovendien dat u uw aansprakelijkheidsrisico vermindert.

Het scheelt u bovendien tijd en geld, zeker ook omdat u voortaan in 1 keer alles kunt uitwerken zonder urenlang zoekwerk naar bijvoorbeeld de juiste informatie over wet- en regelgeving. U verdient deze cursus in korte tijd terug.

Als u nog twijfelt, bedenkt u zich dan eens:

  • wat het u kost als u een advies meerdere malen moet aanpassen of er veel uitzoekwerk voor moet doen;
  • hoe vaak u nog extern advies wilt moeten inwinnen tegen aanzienlijke kosten;
  • wat u wint aan positie bij uw opdrachtgevers als u op het gebied van woningaanpassingen kunt bewijzen dat u terzake kundig bent.
Ja, ik schrijf in voor de Cursus Woningaanpassingen voor Ergotherapeuten – W7

Als u op de genoemde datum/data niet kunt en/of ook over andere cursussen geïnformeerd wilt worden, kunt u zich hier als geïnteresseerde laten noteren. U ontvangt dan als eerste bericht zodra er nieuws te melden is. U hebt dan de mogelijkheid om direct uw plaats zeker te stellen.