Als vanaf het allereerste begin in een bouw- of verbouwproject rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid, is er veel mogelijk en ontstaat er veel ruimte waarbinnen gemanoeuvreerd kan worden.

De bouw-blunders ontstaan wanneer de toegankelijkheid onvoldoende wordt belicht. Een selectie:

Gemeentehuis Emmen

Na verbouwing van 18 miljoen nog eens aanpassingen voor toegankelijkheid van half miljoen nodig!

Binnen twee jaar na de grootscheepse verbouwing van het gemeentehuis worden er nieuwe draaideuren geplaatst  omdat de andere te krap bleken te zijn. Bovendien worden de balies en spreekkamers aangepast om ook rolstoelers te kunnen ontvangen. Met deze aanpassingen is na de verbouwing van 18 miljoen opnieuw een half miljoen Euro (gemeenschapsgeld) gemoeid!

 

 

Brug A7 – Sneek

Brug blijkt te steil voor voetgangers en fietsers. Nieuwe tunnel kost 1,1 miljoen Euro extra!

De prachtige brug die is aangelegd over de A7 in Sneek vervangt een tunnel die jarenlang onder de weg doorliep. Na oplevering blijkt de brug veel te steil om tegenop te klimmen voor voetgangers en fietsers. Wie de brug afloopt of afrijdt, krijgt onverantwoord veel vaart met alle risico’s van dien. Kijkt u zelf naar het fragment van de uitzending van 21 mei 2011 om te zien hoe ernstig deze blunder is. De gemeente Sneek heeft inmiddels besloten een nieuwe tunnel onder de A7 aan te laten leggen. De extra kosten die ermee gemoeid zijn omdat er geen rekening is gehouden met de toegankelijkheid, bedragen 1,1 miljoen Euro (gemeenschapsgeld)!  Als de toegankelijkheid bij aanvang van het project was meegenomen, had dit kunnen worden voorkomen.

[bekijk video]

Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuid

Het nieuwe kantoor van de Stadsdeelraad Amsterdam Zuid blijkt niet bereikbaar voor rolstoelers!

De algemene toegang is ‘gebarricadeerd’ voor rolstoelers door belemmerende maatregelen om fietsers tegen te houden. Bij navraag bij de ingang van de parkeergarage blijkt dat er een lange route om het stadsdeelkantoor genomen moet worden om via een pittige helling de entree te bereiken; te zwaar voor het merendeel van de rolstoelers. De in het ontwerp bedachte toegang voor rolstoelers staat nergens vermeld en wordt dus ook niet gevonden; is blijkbaar ook niet bekend bij de receptie die instrueert om een lange route om het pand te nemen. [bekijk video]

 

Hotel Newport, Huizen

Hotel verbouwt hellingbaan op instructie gemeente en loopt nu grote risico’s!

De gemeente Huizen berispte het hotel, omdat de hellingbaan tien centimeter te kort zou zijn. En de leuningen aan weerskanten waren niet nodig; één ervan moest van de betrokken gemeenteambtenaar dan ook maar meteen verwijderd worden als de hellingbaan werd aangepast.

Na de kostbare aanpassing van de hellingbaan op instructie van de gemeente-ambtenaar, heeft het hotel nu een hellingbaan die niet voldoet aan de wettelijke eisen en regelgeving qua hellingshoek en leuning én bovendien onveilig is doordat aan één zijde de leuning ontbreekt. Het hotel loopt daarmee zelfs een groot aansprakelijkheidsrisico. De gemeente blijkt dus de wet- en regelgeving niet te kennen en zelfs onjuist te adviseren én handhaven.

 

 

Natuurlijk wilt u deze kostbare en gevaarlijke missers in uw project voorkomen

Logisch, u zit niet te wachten op de ellende van negatieve publiciteit; die gaat immers razendsnel rond via de sociale media. En de aansprakelijkheidsclaims laat u liever ook uw deur voorbijgaan; ze kosten tijd en energie die u liever gebruikt voor andere activiteiten. Extra budget of investeringsruimte aanvragen om achteraf aanpassingen te kunnen laten doen, is evenmin aantrekkelijk en voorkomt u liever.

Genoeg redenen om de experts van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid te raadplegen tijdens de voorbereidingsfase van uw project. U zult versteld staan van de inzichten die u krijgt over kostenbesparing en efficiëncy; makkelijk realiseerbaar door in die vroege fase al rekening te houden met toegankelijkheid. 

U gaat merken dat het vroegtijdig inbrengen van de aspecten van toegankelijkheid op meerdere vlakken voordeel opleveren. En de investering verdient u tijdens ons kennismakingsgesprek al terug!

Belt of mailt u nú meteen voor een afspraak.