Beschrijving

De Cursus Toegankelijkheid voor VVE-beheerders vindt plaats op donderdag 16 april 2020.

In deze Cursus leert u wat er nodig is om in uw wooncomplexen toegankelijkheid en vluchtveiligheid voor bewoners en bezoekers met een kwetsbare gezondheid te waarborgen. U ontdekt wat er georganiseerd en eventueel aangepast dient te worden in/aan het woongebouw en wat daarvoor gereguleerd dient te worden.