Toetsing toegankelijkheid op locatie 2017-01-03T10:58:11+00:00

Toetsing toegankelijkheid op locatie

 

Wilt u gaan verbouwen en tegelijkertijd de toegankelijkheid optimaliseren?  U bent zich bewust dat het hoge faalkosten bespaart als u in het vroegste stadium van de verbouwingsplannen de toegankelijkheid meeneemt. U wilt daarom vooraf alle knelpunten vaststellen en laat de deskundigen van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid graag hun expertise inbrengen.

Bent u zich bewust van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en wilt u daarom de toegankelijkheid in uw gemeente aanpakken? U weet dat in de openbare ruimte van uw gemeente diverse situaties verre van optimaal zijn voor de mindervaliden. Sommige aspecten zijn zelfs nog niet eens in kaart gebracht. Met een toetsing wilt u ervoor zorgen dat dit stelselmatig kan worden aangepakt en gemonitord.

 

Ontvangt u klachten over de toegankelijkheid en wilt u die daadkrachtig en definitief oplossen? U bent zich bewust van de kracht van sociale media en zit er niet op te wachten dat herhaalde klachten tot zoveel ergernis leiden dat ze bovenaan de zoekresultaten van Google komen te staan. U komt liever nu meteen in actie en lost de problemen blijvend op.

Heeft u een discussie bij de oplevering over de toegankelijkheid en wilt u daar een objectief oordeel over? De experts van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid hanteren de wet- en regelgeving en toetsen aan de hand van redelijkheid en billijkheid. Samen met u zoeken we wegen om tot een goede oplossing te kunnen komen.

Staat bij u de klantgerichtheid hoog in het vaandel en wilt u die ook naar mindervaliden uitdragen? U wilt laten vaststellen of mindervaliden op een gastvrije wijze in uw pand ontvangen kunnen worden en of zij zich zelfstandig door uw gebouw kunnen bewegen. U vindt het verder belangrijk dat u kunt laten toetsen of uw medewerk(st)ers in staat zijn met mindervaliden om te gaan op een gelijkwaardige en respectvolle wijze.

Met een toetsing van de toegankelijkheid op locatie verzekert u zich van een optimaal rendement. Tijdens het bezoek wordt uw locatie getoetst op toegankelijkheid in de meest brede zin. Immers, vanaf het moment van benaderen van uw locatie tot en met het verlaten ervan, zal de mindervalide bezoeker zonder belemmeringen zelfstandig moeten kunnen functioneren.

Uiteraard worden bij de toetsing ook de commerciële en economische aspecten meegewogen. Dit betekent dat wordt gekeken naar de meest efficiënte oplossing die met een overzichtelijk budget gerealiseerd kan worden.

Op basis van de toetsing van de toegankelijkheid ter plaatse, wordt een gedetailleerde rapportage voor u gemaakt. Daarin worden de knel- en aandachtspunten vermeld (met foto’s) en de mogelijkheden om die op te lossen. Indien gewenst kan het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid u ook behulpzaam zijn bij de uitvoering.

Met de toetsing van uw Toegankelijkheid op locatie door het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid bereikt u dat:

  • u in de toegankelijkheid van uw locatie kunt voorzien, voordat mindervaliden obstakels ervaren en gaan klagen of u aansprakelijk stellen;

 

  • u adequaat kunt communiceren en voorlichten over de toegankelijkheid van uw locatie;

 

  • mindervaliden erop durven vertrouwen dat zij uw locatie kunnen betreden en/of  gebruiken zonder voor onverwachtse en onplezierige verrassingen te komen staan qua toegankelijkheid.

 

Wilt u de toegankelijkheid op locatie door onze deskundigen laten toetsen?

Neemt u dan gerust contact met ons op voor nadere informatie of  om een afspraak te maken.