Masterclass Toegankelijkheid 2017-10-16T21:37:43+00:00

Ontdek hoe u de regelgeving slim en deskundig vertaalt
naar praktische oplossingen die minder geld kosten

 

Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid verzorgt de unieke

Masterclass Toegankelijkheid

In deze Masterclass leert u in 2 dagen welke aspecten een cruciale rol spelen in het realiseren van toegankelijkheid. U ontdekt met welke instrumenten u de toegankelijkheid van een gebouw en de omgeving veel makkelijker kunt realiseren.

Voorkomen is beter dan aanpassen

 • Hecht u aan een gebouw dat én aantrekkelijk én toegankelijk is?
 • Integreert u de toepassingen voor toegankelijkheid liever in uw ontwerp, in plaats van er achteraf (vaak minder charmante) aanpassingen aan toe te voegen?
 • Kent u de voorbeelden waar terugkijkend verkeerde keuzes gemaakt bleken te zijn? Waar met flinke extra kosten de toegankelijkheid verbeterd moest wordenen waar dat helaas ook geweld deed aan het fraaie ontwerp?

Natuurlijk wilt u dit in uw situatie voorkomen, maar vermoedelijk vindt u -zoals zovelen- de vertaalslag van de regelgeving en eisen naar praktische, mooie en echt bruikbare oplossingen lastig.

Mogelijk leidt overleg met vele gebruikers tot tegengestelde aanbevelingen of zelfs verwarring. Daarom wilt u meer weten van de principes en richtlijnen die schuil gaan achter de toepassingen. In de Masterclass Toegankelijkheid wordt u daarover geïnformeerd.

 

Invulling geven aan nieuwe wet- en regelgeving toegankelijkheid

-> Staat maatschappelijke verantwoordelijkheid bij u hoog op de agenda en wilt u zich inzetten voor een toegankelijke gebouwde omgeving voor iedereen, inclusief mensen met een beperking?

De toegankelijkheid in Nederland laat nog behoorlijk te wensen over. Het komt regelmatig voor dat de hellingbaan van een gebouw gevaarlijk is of te steil of dat het mindervalidentoilet ontbreekt of ontoegankelijk is. Dat bushaltes zijn aangepast, maar nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn voor de gebruikers waarvoor de aanpassingen gedaan zijn.

-> De vergrijzing met de daarmee samengaande achteruitgang in functies, de participatiewet, de nieuwe zorgwetten en extramuralisatie-plannen van de overheid (mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen) vereisen een toegankelijke maatschappij, toegankelijke woningen,  gebouwen en omgeving.

-> het VN-verdrag is inmiddels geratificeerd en in wetgeving  vastgelegd (VN-verdrag regelt de rechten van de mindervalide mens op toegankelijkheid). Het is zinnig daar nu op te anticiperen en eerder voorloper in toegankelijkheid te zijn dan een van de laatsten. Die voorsprong gaat u veel opleveren.

Ontdek door het volgen van de Masterclass Toegankelijkheid hoe u uw ontwerp kunt optimaliseren om klaar te zijn voor de toekomst, want voorkomen is beter dan aanpassen.

 

De Masterclass Toegankelijkheid

Een specifieke opleiding in Toegankelijkheid was tot nu toe niet beschikbaar. Hoewel het onderwerp van zoveel importantie is in de samenleving om iedereen mee te kunnen laten doen en de specifieke kennis en ervaring steeds meer wordt gevraagd, wordt in geen enkele opleiding in Nederland Toegankelijkheid als apart vak gedoceerd. In die lacune wordt met deze Masterclass Toegankelijkheid voorzien.

De fijne kneepjes van toegankelijkheid leert u immers alleen van experts met vakinhoudelijke kennis én jarenlange praktijkervaring. De Masterclass Toegankelijkheid vult dit hiaat.

De Masterclass Toegankelijkheid wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. Met hun brede kennis en jarenlange ervaring op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met beperkingen, zijn zij de experts bij wie u de kennis kunt halen om uw inzichten te vergroten.

 • In de Masterclass Toegankelijkheid ontdekt u dat u met de juiste kennis en instrumenten in handen, toegankelijke én aantrekkelijke gebouwen voor iedereen kunt realiseren. De bereikbaarheid van de gebouwen vanuit de openbare ruimte wordt hierin vanzelfsprekend meegenomen.
 • U krijgt inzicht in de principes en de aspecten die daarbij een rol spelen, zowel bij het gebouwontwerp als de inrichting van de openbare ruimte. Denkt u daarbij aan deurbreedtes, draaicirkels, hellingbanen, bestrating, looproutes, functioneren in het verkeer, etc.
 • U brengt in de Masterclass Toegankelijkheid een eigen ontwerp of case in en gaat dat samen met de mededeelnemers en docenten toetsen op toegankelijkheid. U geeft vervolgens in een actieplan vorm op welke wijze u de toegankelijkheid verankert in uw werkveld. U krijgt kennis van zaken zodat u over het onderwerp in gesprek kunt gaan met opdrachtgever en gebruikers.
 • De Masterclasses zijn interactief en praktijkgericht en bieden daardoor grote meerwaarde voor de professional en diens organisatie.

 

Een 8 voor jullie Masterclass. Een hele goede opzet, goede mix van praktijk en theorie. Voor de Masterclass waren we al erg alert, maar dit heeft ons nog scherper gemaakt. Onze opdrachtgevers krijgen er een nog beter advies voor terug omdat we de juiste vragen kunnen stellen en de discussies nog meer inhoud kunnen geven. 

(Bea Faling, Joop BV)

 

Aanmelden voor de Masterclass Toegankelijkheid op 29 en 30 november 2017

 

Voor wie?

Deelnemers aan de Masterclass Toegankelijkheid komen uit verschillende vakgebieden en zijn actief in uiteenlopende functies. Juist daardoor krijgen zij tijdens de Masterclass Toegankelijkheid een goed inzicht in het brede kader dat voor toegankelijkheid zo essentieel is.

Architecten, verkeerskundigen, stedebouwkundig ontwerpers, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen, facilitair managers, bouwkundigen; dit is slechts een greep uit de deelnemers die u voorgingen.

De Masterclass Toegankelijkheid is waardevol voor u wanneer u zich bijvoorbeeld herkent in één van de volgende situaties:

  • “We gaan een nieuw stadhuis bouwen en in het programma van eisen moet de toegankelijkheid worden geborgd. Volgens het Bouwbesluit bouwen leidde elders tot hoge kosten achteraf en dat willen wij graag voorkomen.”

 

  • “Voor een nieuw te ontwikkelen woonwijk willen we rekening houden met de toegankelijkheid om bezoekers én bewoners met een beperking er goed te kunnen laten leven. In een eerder project zijn we lelijk uitgegleden op lange gebrekenlijsten op het gebied van toegankelijkheid bij oplevering en dat heeft veel geld gekost.”

 

  • “In de vestigingen van onze restaurantketen willen we graag die 12% extra omzet draaien die we door toegankelijkheid kunnen bereiken. We hebben echter geen idee waar we op moeten letten.”

 

  • “De klachten over de slechte toegankelijkheid van onze gebouwen nemen hand over hand toe en tot overmaat van ramp blijkt dat we aansprakelijk zijn voor die te steile hellingbaan die hier voor de deur ligt. Hoe pakken we dit nu structureel aan?”

 

  • “In de meerjaren-visie van onze organisatie nemen we onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Hoe geven we nu precies vorm aan de verankering van de toegankelijkheid daarin?”

 

  • “Ik ben een professional die steeds vaker te maken krijgt met toegankelijkheid, maar in mijn opleiding is dat nauwelijks aan de orde geweest. Ik kan me geen risico’s permitteren in mijn carrière. Waar kan ik een bijscholingscursus op dit gebied vinden?”

 

 

Aanmelden voor de Masterclass Toegankelijkheid op 29 en 30 november 2017

 

Praktische informatie over de Masterclass Toegankelijkheid

De Masterclass Toegankelijkheid bestaat uit een plezierige mix van kennisoverdracht, zelf ervaren en het toepassen van de kennis en ervaringen op een eigen project.

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Deelnemers brengen een eigen project/ontwerp in en nemen daarvoor voorlopige of definitieve ontwerpen mee.

De Masterclass Toegankelijkheid vindt plaats in Heemskerk, gemakkelijk bereikbaar per auto  en openbaar vervoer. De definitieve locatiegegevens en informatie over de voorbereiding ontvangt u tijdig voor de datum van de Masterclass.

Op verzoek wordt de Masterclass ook in-company georganiseerd. Wij bespreken de mogelijkheden hiervoor graag met u.

De Masterclass Toegankelijkheid bestaat uit vier dagdelen, verdeeld over twee aaneengesloten dagen van 09.30 tot circa 17.00 uur. Na vier weken vindt een terugkoppeling plaats: een online sessie van een uur, waarin ervaringen worden uitgewisseld en u gerezen vragen over de toepassing van het geleerde kunt stellen.

Tijdens deze Masterclass staat een combinatie van theorie en toepassen centraal. We werken daarom met kleine groepen van vier tot zes deelnemers.U zult mede daardoor merken dat het rendement van deze Masterclass Toegankelijkheid hoog is. Niet alleen omdat u veel makkelijker in staat zult zijn om te voldoen aan de vraag uit de markt, maar ook omdat u aanzienlijke kosten bespaart doordat u zelf meer kennis en inzicht heeft.

Uw investering in de Masterclass Toegankelijkheid bedraagt EUR 997,– exclusief 21% BTW (EUR  1.206,37 inclusief 21% BTW). Dit bedrag is inclusief onbeperkt koffie, thee, water en versnaperingen en een goed verzorgde lunch op beide dagen. Ook de deelname aan de telefonische terugkoppelingssessie is inbegrepen. De eerstvolgende 2-daagse Masterclass vindt plaats op woensdag 29 en donderdag 30 november 2017.

 

Hoe gaat het verder nadat u zich heeft aangemeld?

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail. Daarbij ontvangt u tevens de factuur voor deelname aan de Masterclass. Na ontvangst van uw betaling wordt uw deelname definitief.

Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Masterclass ontvangt u de nadere informatie over de locatie en de voorbereiding. Zo komt u goed voorbereid aan de start en heeft u de mogelijkheid zoveel mogelijk te leren.

Mocht u vragen hebben, laat u het dan gerust weten; we beantwoorden ze graag. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar 0251 234 277 .

 

Aanmelden voor de Masterclass Toegankelijkheid op 29 en 30 november 2017