Cursus Mindervalidentoiletten 2017-02-05T23:06:59+00:00

De Masterclass Mindervalidentoiletten levert u in 1 dag de expertise die u tot deskundige maakt!

 

Toetsing van 175 mindervalidentoiletten wijst uit:

66% is onbruikbaar en ontoegankelijk!

Met deze Masterclass voorkomt u dat dit u ook overkomt.

 

 

–> Een mindervalidentoilet dat alleen via twee treden bereikbaar is….

–> Een toiletrol die buiten bereik tegen de achterwand is bevestigd….

–> Een deur met een dranger waardoor die door de rolstoeler niet geopend kan worden…

–> Een ruimte waarin met de rolstoel niet valt te manoeuvreren….

–> Een toilet waar handen niet gewassen worden omdat de zeepautomaat niet bediend kan worden….

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de dingen die mis kunnen gaan bij het aanleggen van een mindervalidentoilet. En die ertoe leiden dat het onbruikbaar en ontoegankelijk wordt zoals dat in 66% van de getoetste mindervalidentoiletten in het grote onderzoek het geval bleek.

Het lijken beheersbare zaken, die makkelijk te regelen moeten zijn. Dat is echter niet voldoende om een mindervalidentoilet daadwerkelijk toegankelijk te maken. Om dat te bereiken moeten de vele factoren die een rol spelen in toegankelijkheid allemaal op elkaar afgestemd worden. Hoe zorgt u dat alle betrokkenen dat kunnen én doen?

Dat lukt als bij de ontwikkelaars, ontwerpers, projectmanagers en de uitvoerenden kennis aanwezig is over alle aspecten die voor daadwerkelijke toegankelijkheid van belang zijn. Dat gaat veel verder dan de afmetingen kennen en beugels bij een toilet inplannen.

Daarnaast is inzicht nodig in bijvoorbeeld de consequenties van het verplaatsen van een toilet met 5 of 10cm, zodat zij weloverwogen die beslissing kunnen nemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen ook direct oplossen. Alleen dán ontstaat een bruikbaar en toegankelijk mindervalidentoilet!

 

In de

Masterclass Mindervalidentoiletten

dinsdag 11 april 2017

ontdekt u in 1 dag alle aandachtspunten om een echt toegankelijk toilet te ontwerpen én aan te leggen. Alle aspecten komen aan de orde en vele varianten passeren de revue, zodat u straks een blauwdruk heeft voor elke situatie.

Met de uitgebreide toelichting, de vele voorbeelden en de praktische oefeningen waarin u de fijne kneepjes leert, is deze dag zeer waardevol en goed besteed. U kunt straks veel sneller de juiste keuzes maken over de inrichting, weet opdrachtgevers met goede argumenten te overtuigen omdat u echt kennis van zaken heeft én de tevreden gebruikers zullen u en uw opdrachtgevers dagelijks dankbaar zijn.

De Masterclass Mindervalidentoiletten leert u in 1 dag de fijne kneepjes om een toilet écht toegankelijk te maken!

 

Voor wie?

Deelnemers aan de Masterclass Mindervalidentoiletten komen uit verschillende vakgebieden en zijn werkzaam in uiteenlopende functies. Voor hen is de Masterclass een goede aanvulling op hun opleiding en ervaring, omdat vanuit vele verschillende invalshoeken ontdekt wordt hoeveel aspecten een rol spelen om tot daadwerkelijke toegankelijkheid te komen. Na deze Masterclass kijken zij voorgoed met andere ogen naar het onderwerp toegankelijkheid, waardoor de opgedane kennis in een veel breder kader kan worden ingezet.

De Masterclass Mindervalidentoiletten is waardevol voor u als u zich herkent in bijvoorbeeld een van de onderstaande situates:

  • ‘Onze opdrachtgever wil inspelen op de vergrijzende bevolking. Hij wil een mindervalidentoilet dat aan alle eisen voldoet en voor zoveel mogelijk gebruikers handig is.’
  • ‘Met de zwaardere eisen aan toegankelijkheid, die voortvloeien uit de ratificatie van het VN-verdrag, willen we graag rekening houden om straks extra kosten te voorkomen. We willen daarom de meest optimale situatie creëren.’
  • ‘Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat een restaurant 12% meer omzet kan draaien als het een goed mindervalidentoilet heeft. In deze tijden kunnen we dat goed gebruiken, dus willen we nu de investering doen die daarvoor nodig is. We willen dan wel zeker weten dat we dat geld goed besteden.’
  • ‘De vele bezuinigingen in de zorg maken het steeds belangrijker dat de zelfredzaamheid van patiënten groot is én dat patiënten met zo min mogelijk arbeidskrachten kunnen worden verzorgd. Met een mindervalidentoilet dat optimaal is ingericht, besparen we geld en bevorderen we de zelfstandigheid van onze patiënten. Voor ons alle reden om ons in dit onderwerp goed te verdiepen.’
  • ‘In het ontwerp is een mindervalidentoilet veelal niet heel specifiek ingedeeld. Dat wordt overgelaten aan de betreffende installateur die ter plekke alles aanbrengt. Omdat we al een aantal keren klachten hebben gehad en zelfs eens aansprakelijk zijn gesteld toen er iets gebeurd was omdat het mindervalidentoilet niet voldeed, hebben we leergeld betaald en willen we ons nu echt bekwamen in alle aspecten van toegankelijkheid.
  • ‘Toen in het gebouw dat we huurden een rolstoelgebruiker klem zat met de rolstoel in het toilet omdat het volledig verkeerd bleek ingericht, hebben we direct geïnvesteerd in een nieuw toilet. Uiteraard in het belang van onze bezoekers, maar ook omdat we geen negatieve PR willen. Omdat we vestigingen over het hele land hebben, willen we dat onze mensen zelf goed kunnen beoordelen of panden voldoen aan alle eisen. Vandaar dat we in onze vastgoed- en facilitaire medewerkers investeren om zich dit eigen te maken.’

 

Aan het einde van de Masterclass-dag weet u:

  • wat voor een mindervalide belangrijk is in een toilet;
  • hoe u daar het beste op in kunt spelen, zodat het toilet voor de meeste handicaps goed is toegerust;
  • wat een toilet echt (rolstoel)toegankelijk maakt;
  • wat de minimale eisen voor een mindervalidentoilet zijn;
  • hoe u creatief kunt omgaan met de ruimte zonder aan toegankelijkheid in te leveren;
  • wat er aan nieuwe eisen op u afkomt door ratificatie van het VN-verdrag en hoe u daar op in kunt spelen;
  • wat handige, fraaie, prijstechnisch interessante accessoires zijn;
  • wat er geregeld zou moeten worden met reguliere leveranciers (schoonmaak, depots, etc.);
  • hoe u bezoekers het beste kunt informeren over de toegankelijkheid van het mindervalidentoilet;
  • en nog veel meer onderwerpen die het mindervalidentoilet tot een daadwerkelijk toegankelijk toilet maken.

 

Wanneer en waar?

De Masterclass Mindervalidentoiletten vindt plaats op dinsdag 11 april 2017. U bent vanaf 09.30 uur van harte welkom; om 10.00 uur precies start het programma. Door de mix van theorie en praktijk bent u de hele dag actief aan het werk met dit onderwerp. Iedere deelnemer neemt een casus mee, zodat u veel nieuwe inzichten verwerft vanuit diverse invalshoeken.

De inwendige mens wordt versterkt door een goed verzorgde lunch die is inbegrepen. Tussendoor staat de hele dag koffie/thee en water voor u klaar en zijn er lekkere versnaperingen.

Rond 17.00 uur gaat u naar huis met een schat aan kennis en informatie. U kunt met alle opgedane kennis en de vele nieuwe inzichten mindervalidentoiletten makkelijker én gestoeld op uitgebreide expertise ontwerpen, inrichten en (laten) uitvoeren.

De Masterclass Mindervalidentoiletten vindt plaats in ons kantoor in Heemskerk. De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto.

Uw investering in vergroting van uw expertise in mindervalidentoiletten

Het tarief voor deze verdiepingsdag van uw kennis en ervaring bedraagt EUR 297 exclusief BTW (EUR 359,37 inclusief BTW), de hele dag koffie/thee/water en versnaperingen en een goed verzorgde lunch. U zult ervaren dat u met de opgedane kennis en inzichten in uw dagelijkse praktijk veel sneller en effectiever een mindervalidentoilet kunt ontwerpen, inrichten en (laten) uitvoeren. Het scheelt u tijd en geld, zeker ook omdat u voortaan in 1 keer alles kunt uitwerken zonder urenlang zoekwerk naar bijvoorbeeld de juiste uitvoeringen van materialen en accessoires. U verdient deze Masterclass in korte tijd terug.

Als u nog twijfelt, bedenkt u zich dan eens:

  • wat het u kost als u een eenmaal aangelegd mindervalidentoilet moet laten aanpassen;

 

  • hoe vaak u nog extern advies wilt moeten inwinnen tegen aanzienlijke kosten;

 

  • wat u wint aan positie bij uw opdrachtgevers als u op het gebied van echt toegankelijke mindervalidentoiletten kunt bewijzen dat u terzake kundig bent.

 

Inschrijven voor de Masterclass Mindervalidentoiletten op 11 april 2017