Informatiedocument Aanleg Hellingbaan

Voor iedereen die twijfels heeft over de juiste aanleg van een hellingbaan:
alle wet- en regelgeving plus handige tips en informatie in 1 document!

 

  • Twijfelt u over de juiste hellinghoek bij het gemeten hoogteverschil en woekert u met de beperkte ruimte ervoor? U bent zich bewust dat u aan de vereisten moet voldoen én wilt zeker zijn dat de hellingbaan dan ook echt het probleem oplost. U wilt graag weten wat de experts u hierover kunnen vertellen.

 

  • Bent u huiverig voor de grote aansprakelijkheidsclaims en negatieve PR die over u heen komen als er een ongeval gebeurt op uw hellingbaan, doordat die niet aan de eisen voldoet? Wilt u liever voorkomen dan genezen?

 

  • Heeft u de lastige opdracht om een hellingbaan aan te leggen, die wél leidt tot toegankelijkheid? U heeft al vele voorbeelden gezien hoe het niet moet en kent de situaties waarin de gebruikers nog steeds klagen dat ze niet tegen de helling op kunnen komen.

 

  • Heeft u snel álle informatie nodig over het aanleggen van een hellingbaan? Wilt u uw kostbare tijd niet verspillen aan een lange zoektocht over het internet en die liever gebruiken om declarabele uren te maken?

 

Op allerlei problemen zit u niet te wachten

Als in de praktijk blijkt dat de hellingbaan voor de gebruikers niet (afdoende) werkt, wordt kritisch gekeken of u de wet- en regelgeving goed heeft toegepast. Uw opdrachtgever zal zich laten adviseren om tot een goede oplossing te komen. De claim wordt naar alle waarschijnlijkheid bij u neergelegd. U bent zich vast bewust dat:

 1. de negatieve PR uw bureau of organisatie flinke schade kan berokkenen;
 2. potentiële opdrachtgevers de publicaties ook zullen lezen en zullen aarzelen met opdrachtverstrekking of ervan afzien;
 3. achteraf aanpassen veel (extra) geld kost;
 4. de kans op een boete aanzienlijk is als u niet aan de regels en vereisten voldoet;
 5. u kostbare tijd moet besteden aan het oplossen van de problemen, terwijl dat ook declarabele uren hadden kunnen zijn;
 6. een optimale oplossing vaak niet meer mogelijk blijkt, omdat daar dan geen ruimte meer voor is.

 

Wij kennen dit allemaal uit de praktijk. Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid is voor vele partijen de adviseur als het om het aanleggen van hellingbanen gaat. Onze kennis en expertise op dit gebied koppelen we aan onze ruime praktijkervaring. Met een zakelijke insteek kijken we naar uw situatie om zodoende de best passende oplossing te vinden voor een scherpe prijs.

De aanleg van een hellingbaan staat in de top 3 van meest gestelde vragen. Helaas worden wij meestal geraadpleegd als het te laat is. Als de aanleg al is begonnen bijvoorbeeld. Of als er al iemand letselschade heeft opgelopen en er een juridische procedure loopt. Omdat wij ook ondernemer zijn, weten we hoe belangrijk het is om vooruit te denken en problemen te voorkómen; daarom is dit Informatie-document voor u samengesteld.

Wat u met dit Informatie-document toevoegt aan uw kennis en ervaring? Als valide kunt u met de beste bedoelingen alle wetten, regels en handboeken toepassen, maar de finishing touch ontbreekt. Niet uit onwil, maar gewoon doordat u de wereld (gelukkig) niet vanuit de rolstoel ervaart. Of een draai met de rolstoel op die bepaalde plek wel of niet te maken is, of een serie handelingen wel of net niet mogelijk is en of de helling al dan niet te ‘nemen’ is, weten wij uit ervaring. Net zoals u dat onbewust ‘weet’ als valide, zo ‘weten’ wij dat door onze (bouwkundige) expertise en praktijkervaring.

En daarom kunnen wij u net die toevoegingen aanreiken die u zelf niet kunt bedenken, waardoor uw project optimaal toegankelijk wordt en het u een tevreden opdrachtgever oplevert. Zonder problemen, zonder claims en zonder extra kosten. En u bespaart tijd, omdat u niet hoeft te zoeken naar alle informatie en verdient daarmee geld omdat u die uren declarabel kunt besteden.

 

Het Informatie-document ‘Basisvoorwaarden en vereisten aanleg hellingbaan’ biedt u alles wat u nodig heeft

Met het informatie-document ‘Basisvoorwaarden en vereisten aanleg hellingbaan’ beschikt u over alle gegevens waarmee u de hellingbaan écht toegankelijk kunt aanleggen. Rekening houdend met de wet- en regelgeving en aangevuld met tips op basis van jarenlange praktijkervaring.

Het Informatie-document biedt u alle informatie om te voorkomen dat u:

 • een hellingbaan aanlegt die na oplevering niet voldoet;
 • belangrijke aspecten over het hoofd ziet die naderhand niet meer of lastig aangepast kunnen worden;
 • onnodige extra kosten moet maken om de opdrachtgever tevreden te stellen;
 • veel tijd verliest aan het verzamelen van alle informatie over de aanleg van hellingbanen;
 • aansprakelijk wordt gesteld als de overheid constateert dat u niet volgens de regels heeft gebouwd;
 • claims ontvangt van gedupeerden met (letsel)schade.

 

Wat ontvangt u?

U ontvangt een waardevol en handzaam overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij de aanleg van een hellingbaan. Zodoende kunt u stap voor stap de aanleg voorbereiden en rekening houden met de vele facetten die een hellingbaan écht rolstoeltoegankelijk maken.

In dit Informatie-document vindt u:

– de beschrijving van de 4 gebruikers-groepen en hun specifieke wensen en eisen

– de 4 vragen die u zich vooraf stelt om tot een goede keuze te komen

– de 6 aspecten die van belang zijn bij de aanleg van een hellingbaan

– alle afmetingen en eisen die voor een hellingbaan van belang zijn

– handige checklist voor de aanleg van uw hellingbaan

Nu bestellen

Aan de hand van de voorbeelden van foutieve situaties met duidelijke foto’s en analyse ziet u wat u kunt voorkomen als u over alle benodigde informatie beschikt. U zult zich kunnen voorstellen hoeveel tijd verloren gaat en hoeveel extra kosten gemoeid zijn met het achteraf regelen van één vergeten veiligheidsmaatregel. Uit de praktijk blijkt dat dit al gauw zo’n EUR 1.500 tot 2.250 kost. Voor slechts EUR 57 inclusief BTW bespaart u zichzelf tijd en veel onnodige kosten, omdat u meteen bij aanleg aan alle wet- en regelgeving kunt voldoen én direct alle informatie onder handbereik heeft.

Bestel nu dit waardevolle document. Na de betaling ontvangt u het direct in uw mailbox en kunt u aan de slag!

Uw voordelen:

 • u bespaart tijd doordat u niet meer het hele internet hoeft af te zoeken naar de regels en eisen: alle informatie is in 1 overzicht samengevat;
 • u voorkomt dat u een belangrijk aspect vergeet of over het hoofd ziet;
 • u beperkt uw aansprakelijkheidsrisico’s;
 • u bespaart zich de ellende van gesteggel en procedures én de kosten van aanpassingen achteraf als de hellingbaan niet blijkt te voldoen;
 • u krijgt inzicht in de problematiek van de gebruiker, waardoor het ontwerpen en aanleggen van een hellingbaan makkelijker wordt.
Nu bestellen